A walk in Switzerland?

A walk in The Danish Switzerland.
A nick name for the hilly woods in Ravnholm.

“Snow was falling,
so much like stars
filling the dark trees
that one could easily imagine
its reason for being was nothing more
than prettiness.”

Mary Oliver

Pollen with legs and wings

Drifting clouds cast shadows on fields; lakes; trees and the path in front of me.
Nature becomes alive and everything changes. This is enchanting.
I hear fledglings everywhere, fragrant Mirabelle spread their delicate fragrance for the capture of bumblebees and other flying creatures to insure the next generation and supply pollen with legs and wings.
Danske Schweiz
Danske Schweiz
Danske Schweiz
Danske Schweiz
Danske Schweiz

Dreams and the Outdoor

Have you seen the video: Into The Canadian Rockies
Such films have a positive influence on me. I need to get out in nature. I get the urge to wander through landscapes. Do I have that kind of landscape in Denmark? Absolutely not but the inspiration keeps me dreaming and that is the most important thing of it all. For without dreams we are not moving at all. We have to be able to imagine new opportunities, otherwise we are not trying to achieve them.

I went for a walk in Ravnholm Forest, or the Danish Switzerland, that is the nickname for the forest. It’s a wonderful forest with hills and slopes.
In a small clearing among pine trees a smoke rose from a campfire. The children sat in a circle and ate fruit and had a good time.
I think that the children will acquire an invaluable approach to nature that makes them capable to move and protect nature in the right way in the future.

Happy Hiking ❤

Ravnholm Skov

Ravnholm Skov

Ravnholm Skov

Har du set videoen:  Into The Canadian Rockies
Sådanne film har en positiv indflydelse på mig. Jeg har brug for at komme ud i naturen. Jeg får lyst til at vandre gennem landskaber.

Har jeg den slags landskab i Danmark? Absolut ikke, men inspirationen holder mine drømme i live, og det er det vigtigste af det hele, for uden drømme bevæger vi os ikke.

Vi er nødt til at forestille os nye muligheder, ellers forsøger vi ikke at nå dem.

Jeg gik en tur i Ravnholm Skov, eller Det Danske Schweiz, som er kælenavnet for skoven. Det er en vidunderlig skov med bakker og skråninger, hvilket er årsagen til kælenavnet.

I en lille lysning mellem fyrretræer steg røgen op fra et lejrbål. Børnene sad i en cirkel og spiste frugt. De havde en god tid mellem voksne, som er dedikerede naturfolk.
Jeg tror, at børnene vil få en uvurderlig tilgang til naturen, der gør dem i stand til at bevæge sig og beskytte naturen på den rigtige måde i fremtiden.

Rigtig god tur derude ❤

Spor af mennesker

Jeg er på tur i Ravnholm Skov. Dybe hulveje tilbage fra oldtiden skærer sig ned i bratte skrænter, ned mod Mølleåen. Træerne tårner sig op over mit hoved, og jeg tænker med fascination på de mange mennesker, som har været med til at forme landskabet.

I dag er det nedbør, glade vandrere som mig og mountainbikere, som er med til at sikre dybden af sporene.
For mange år siden var det mennesker, heste, og kærrer på vej til de mange gravhøje, der ligger spredt i landskabet over Mølleåen.

Hulvejene er nogle gange blokerede af væltede træer. Mudder kan også forekomme 🙂
Mens jeg forcerede et væltet træ, mindedes jeg en ven, som uden tøven kørte ned ad en stejl hulvej på sin cykel en mørk aften. Når jeg skriver mørk, mener jeg meget mørk.

Farten var god i mørket, indtil han ramte en træ. Han lod sig dog aldrig gå på af småting, indtil det næste uheld næsten tog livet af ham. Jeg tror, han havde fået for vane at gamble.

En morgen var han kommet for sent afsted hjemmefra. Det var blevet mere en regel end en undtagelse. Den morgen blev der trådt ekstra godt i pedalerne. Da han nåede rampen til cykelkælderen var bommen på vej ned. Det er her, fårene bliver skilt fra bukkene. Han satte fuld speed på cyklen, og bommen knaldede ned i hovedet på ham. Det kostede meget lang tid i en hospitalsseng, men han kom sig uden mén.

Jeg kan godt lide at have fuld speed på. Det skal ikke være fordi, jeg er kommet for sent ud af sengen, men fordi det er sjovt.

Rigtig god tur derude uanset om det regner, sner eller stormer 🙂 ❤

________________________________________

Ravnholm Skov

Film optaget i Ravnholm Skov

Eventyrlig vandring over tre danske bjerge

Her er beskrivelsen af min flotte vandretur, der endte med en smuk solnedgang.

Jeg elsker at være på vandring. Sådan var det også den dag, jeg lod inspirationen råde. Jeg forvildede mig hurtigt ind i Ravnholm skov med stejle slugter, gravhøje og bøgetræer.

Hurtigt stod det klart, at jeg ville en tur på Maglebjerg. Bjerget ligger i Rude Skov. Jeg var nu i den behagelige situation, at jeg var nødt til at gå igennem Geels Skov for at komme derover.

Geels Skov er en genvej til Holte. Samtidig får jeg følelsen af en større skov, når jeg befinder mig midt i skoven. Et vidt udsyn til nogle meget høje fyrretræer, der altid synes at vaje i blæsten.

Jeg kender et væld af små hyggelige stier. Et par villaveje som forbindelsesled mellem skovene indgår derfor kun som en hyggelig variation. Snart er jeg i Rude Skov.

Her passerer jeg Løjesø, og en svane træder mig næsten over tæerne for at få del i madpakken.
Turen går videre op på Højbjerg 82 meter over havet. Turen derop er meget smuk. Den går gennem 230 års gammel blandingsskov. Her kan I skimte Sverige og se toppen af Høje Sandbjerg. Fra Højbjerg kan man fortsætte videre til Høje Sandbjerg som en lille afstikker.

I klart vejr er det umagen værd. Herfra kan I se til København, med de mange tårne og spir. Mod Øresund er der kig mod Hven og en del af Skåne.

Jeg fortsætter videre forbi Agersø, hvor lyset er helt fantastisk. Turen går videre over Hørsholm Kongevej, der deler Rude Skov på midten. Kort efter bestiger jeg Maglebjergs 91 højdemeter. Det er Nordsjællands højeste punkt.

På vej mod Holte Station passerer jeg Store Stubbesø, der er én af mine ynglingssøer. Flere gange har jeg oplevet et helt unikt lys her. Det kunne sagtens være en sø i Blekinge.

På Holte station bliver jeg hentet. I ventetiden er der nogen, som har arrangeret en solnedgang, så jeg ikke skal kede mig. Jeg klager heller ikke. Vandring gennem 3 skove, over 3 bjerge og søer med passende mellemrum. Vandring er eventyrlig.

Husk kort og kompas, madpakken og én ekstra trøje 🙂 ❤

____________________________________

Note

Rude Skov er en del af et større skovområde, som engang strakte sig fra Sjælsø nord til Furesøen i syd. Skoven var ikke så tæt som nu, tværtimod vekslede lysåben skov, hvor hjortevildt og kvæg græssede, med små dyrkede marker og
enge. Mellem områdets landsbyer lå også søer, fiskedamme og tørvemoser, samt magre jorder med krat og hede.

Sådan indleder Naturstyrelsen beskrivelsen af Rude Skov i folderen af 2009, og fortsætter: Rude Skov er med sine 580 hektar blandt Nordsjællands mest spændende og varierede skove, hvor en stor del er gammel løvskov, hovedsagelig bøgeskov fra ca. år 1900. Bakker veksler med talrige søer og moser, og der findes mange spor fra forhistorisk tid, såsom jernalderagre, hulvejsspor og gravhøje.
Særlig kan fremhæves, at mange dæmninger og kanaler i forbindelse med søer og karpedamme – hovedsagelig fra Christian den Fjerdes tid (1588-1648) – kan genfindes rundt omkring i skoven.
En stor andel af Rude Skov er naturskov (132 ha). Døende og dødt véd efterlades her til henfald i naturen. Her fældes ikke store arealer på en gang, men skoven dyrkes efter plukhugstprincipper, som bl.a. kendetegnes ved, at der på et areal tilstræbes mange træarter i forskellige aldre og under stadig udvikling. Andre steder lades skoven helt urørt, her foregår ingen hugst, kun træer ved veje og stier, der skønnes at kunne være til fare for besøgende, fældes og efterlades til naturen.

Naturstyrelsen arbejder målrettet for at genskabe nogle af de mange søer og moser, som tidligere er blevet udtørret og ofte tilplantet med mørk granskov. I Rude Skov er således Ebberød Dam, Svends Dam, Blegemosen og Store
Stubbesø sat under vand igen. Der er desuden planer om at genoprette Sækkedam.

Walk softly

Det er ved at blive en vane. Hvis jeg går stille, og er opmærksom på omgivelserne, sker der spændende ting.

DSC07742

Sidste år så jeg flagspættens unger blive fodret. Jeg så også ravneunger, meeen jeg var ikke helt sikker. Det er jeg nu. Jeg har set og hørt fuglene flere gange, og kender deres skrig.

Troldællinger har jeg set for allerførste gang i mit liv i denne måned.

I dag, da jeg gik gennem skovene i stedet for at tage bussen hjem, fik jeg en helt ny oplevelse. Jeg var på vej gennem Ravnholm Skov og fuglenes aktivitet var stor.

DSC07835

Jeg så en krage slå ned på Musvågen, for at få den til at forsvinde fra redeområdet. Jeg hørte drossel, gulspurv, mejsefugle, gøgen og andre fugle, jeg ikke kender endnu.

DSC07863

Her blomstrede æbletræerne, og dannede portal hen over stien. Det var mens jeg gik på denne lille sti, at jeg fik et fint besøg ❤

DSC07874

På en eng med græsser, birke- og æbletræer kom Mikkel spankulerende sorgløst hen af stien. Jeg stod med tilbageholdt åndedræt, mens han kom nærmere. Han stod stille fem meter fra mig. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik, men pludselig forsvandt han ud til siden med et kakofoni af gustne beskyldninger fra et utal af fugle. Fantastisk oplevelse.

DSC07843

God tur i Bededagene ❤

Mølleåstien

Mølleåen har sit udspring i Bastrup Sø og udmunder i Øresund efter 36 km. Bastrup Sø er en del af det smeltvandsskabte system af dale og åse, der strækker sig fra Furesø og mod nordvest til Buresø.

For år tilbage gik jeg fra Bastrup Sø mod Lyngby, men nu har jeg har været på en flot cykeltur fra Brede Allé i Lyngby og ud til Øresund. Det blev til en afsluttende runde for at se til dyrene i min have, Dyrehaven altså!

Undervejs passerede jeg Brede Værk, Ørholm Værk, Nymølle, Ravneholm Skov, Ravnholm og Stampen, Rådvad og Strandmøllen.

img_2921

img_2947

Nymølle

Meget smukke landskaber langs Mølleåen

Stampen

Mølleåen bruser ved Stampen

På vej mod Øresund

Tågedis over Øresund

Strandmøllen

Mine dyr