The Road goes to H…

Due to the gloomy weather outside, read dense fog and rain, you get a story that goes back years, but the events are still fresh in the memory.

We start the walk at noon. It’s windy and out on the lake a man and a woman are about to set course for land with their sailboat. A little further along the path is a bench, and here we make a dent in our packed lunch, while the man lets oaths and curses rain down on his chosen one. She’s not fast enough to rope the sails, but humiliations have never boosted any performance significantly.
In order not to get cold muscles, we continue our walk. Our start was in Lyngby and we intend to finish the walk by walking through the forest on the other side of the lake.
It’s starts to rain a little, but there’s no need to change into rain pants, says my friend.
Just before the Bridge of Fiskebæk, the rain starts to pick up, but what do you do when your clothes is wet – You take them off and walk on wearing only rain clothes.
It’s a bit clammy and cold, but better than the icy sticky clothes, he says.

It’s getting dark, and at the entrance to the forest it’s so dark that we can not find the path into the forest –
We know it is there, and yet we trample and rummage around in thickets, bushes and small trees.
In the end, there is only the road of Frederiksborg left as a last resort.

It is the eerie knowledge about those steep slopes down towards Lake Furesøen, which determine the decision . A forward roll drop into the lake is not an attractive alternative to a peaceful forest walk, so we prefer to walk on the cycle path that runs the entire length of the forest.
That’s not fun! Asphalt and monotonous, straight roads, it’s one of the worst things I can offer myself, that is, apart from bad stunts starring myself. And then there’s a long way to go!

That must be what it’s like to be a soldier on a march, just one foot in front of the other without thinking.
The next day we measure the trip to be about 36 km, with detours and misfires, but a very pleasant trip with great experiences and good exercise.
Later on we had lots of laughs at the bushes that were trampled and pushed around. We still have 🤣

A trip around Lake Furesøen is approx. 25 – 30 km. Start in the morning with good provisions and enough to drink.

Furesøen er et rigtigt dejligt naturområde. Der er højt til himlen og masser af frisk luft og udsyn. Jeg har sejlet i kano fra Frederiksdal op til Farum sø, og hjem igen. Men den mest minderige tur var rundt om søen til fods.

Det kunne været blevet: “Turen går til Helvede”, havde vi ikke truffet en lidt kedelig, men sikker udvej -.

Vi starter vandreturen over middag. Det blæser godt, og ude på søen er en mand, og en kvinde ved at sætte kursen mod land med deres sejlbåd. Lidt fremme ad stien står en bænk, og her gør vi indhug i provianten, mens manden lader eder og forbandelser hagle ned over hans udkårne. Hun er ikke hurtig nok til at rebe sejlene, men ydmygelser har aldrig fremmet nogen præstation nævneværdigt.

For ikke at få kolde muskler, fortsætter vi vandringen. Turen er startet i Lyngby området, og vi har tænkt os at afslutte vandringen ved at gå gennem Nørreskoven på den anden side af søen. Det begynder at regne lidt, men der er ingen grund til at skifte til regnbukser, mener min ven. Lige før Fiskebækbroen begynder regnen at tage til, men hvad gør man, når tøjet er blevet vådt- man tager det af og går videre kun iført regntøj. Det er lidt klamt og koldt, men bedre end det iskolde klæbende tøj, forlyder det.

Det begynder at mørkne, og ved indgangen til Nørreskoven er det så mørkt, at vi ikke kan finde stien ind i skoven – Vi ved, hvor stien er, og alligevel tramper og roder vi rundt i krat, buske og småtræer. Til sidst er der kun Frederiksborgvej tilbage som sidste udvej. 

Det er tanken om de meget stejle skåninger ned mod Furesøen. Et forlæns rullefald ned i søen er ikke et attraktivt alternativ til en fredelig skovvandring, så vi fortrækker ud på cykelstien, der er i hele skovens længde. Det er ikke sjovt! Asfalt og ensformige, lige veje, det er noget af det værste, jeg kan byde mig selv, altså udover dårlige stunts med mig selv i hovedrollen. Og så er der laaangt! –

Det må være sådan det er, at være soldat på march, bare den ene fod foran den anden uden at tænke. Næste dag opmåler vi turen til at være omkring 36 km, med omveje og fejlskud, men en meget hyggelig tur med flotte oplevelser og god motion. Vi har senere grinet meget af det buskads, der blev trampet og maset rundt i.

En tur rundt om Furesøen er ca. 25 – 30 km. Start om morgenen med god proviant, og nok at drikke. 

God tur!

A Cracking Walk Today

Today is wonderfully mild weather with hazy sun.

Still, few snow-covered paths were reminiscent of the sudden unexpected snowfall last night. In an instant, everything was white, but just as quickly replaced by rain and darkness.

Lovely steep paths and the local train

The Mill River

High spirits among the walkers

Fascinating wooden roots

Brede Værk

When the sun shines hot and ..

“It was one of those March days when the sun shines hot and the wind blows cold:  when it is summer in the light, and winter in the shade.”
–  Charles Dickens 

The Silence of Nature on a Spring Evening.

The path winds between lakes. Sky hastingly changing colour. A swan moves through the water looking for bread?
I realize I’m not breathing. I want to remember the sounds of nature.
The mournful whistle of the Bullfinch. Ducks chatter quietly. Tit birds are chirping high up in the trees.
The sounds of nature on a spring evening.

The trail that never ends

Maybe we’ll have snow next week. At the moment, it’s a lovely spring. People are enjoying the outdoors and the sun.
Years ago I was on a great walk at Sjaelssoe.
Steep hills, small springs, pastures, winding paths and a wooden pier for ‘happy swimmers’.
The temperature varied a lot depending on whether I was in the woods or on the sunny meadow.
It was bitterly cold in the wood by the springs, and the lake didn’t beckon for a swim, on the contrary. But the walk was worth remembering ❤

Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø
Ved Sjælsø

The place where you lose the trail is not necessarily the place where it ends.
Tom Brown, Jr.

The Inhabitants

Some days ago I was on a nice long bike ride in Dyrehaven.
The paths wind through forests, along small lakes and through open landscapes.

I’m wearing layers upon layers until the jacket can’t hold anymore 🙂
The reason is the Danish winter with a very persistent cold wind.

But I quickly forget the cold when I face the ‘inhabitants’

NOTE

I always keep a good distance to the deer so they won’t be stressed ❤️🤗

The Strong Light of Spring

The strong, uplifting and life-giving light of spring never seems to disappoint me.
We walk on narrow flooded paths between birch trees.
The light is overwhelming and changes the landscape. Grasses turn golden, the white birch glow and the lake shows the wonder of a blue sky.
Staggering!