I found one butterfly

The Danish butterflies are short of flowers.
I searched for three days and found only one butterfly.
Might be looking the wrong places.
The beach is unlikely this time of year 😁
Create your own wild meadow with flower seeds to help the small birds.

Der, hvor Knud boede…

Højt oppe på klinten i Hundested med milevid udsigt over havet, boede polarforskeren Knud Rasmussen.
På en tavle på huset står disse ord for at mindes og hædre Knud:

“Her var hans hjem, og herfra drog han ud
den dristigste i flokken:Danmarks Knud.

En livsomfavner-som blev favnet selv
af lyse himle og af snegraa hvælv.

Saa tav hans hjærte som et standset spil..
hans sidste slædespor føg langsomt til.

Men som et nordlys over Danmarks savn
staar skæret fra hans smil,
hans daad, hans navn.

Oppe i bakkerne, oppe ved Spodsbjerg Fyr ligger Knud Rasmussens Hus

Oppe i bakkerne, oppe ved Spodsbjerg Fyr ligger Knud Rasmussens Hus

I kan læse Knud Rasmussens imponerende CV her: Knud Rasmussen Selskabet

 

The Screams

Dansk udgave ligger under billedet.

We once lived in the countryside, only a dirt road separated us from the forest. Every evening, I went for a stroll there.
When we bought our Christmas tree, we drove it home tied to a bicycle. Let me add that it very difficult to make a turn with a tree tied up on the bike..
It was a delight to walk through the forest with the newly purchased tree. We stuck ourselves on spruce needles, but the tree smelt lovely. That was a good experience.

There was a bird tower in the middle of the forest. It was always exciting to climb up the tower and look over the marsh area on a winter day. The view was beautiful in the low sun and we could hear the busy chirping from the small birds in the trees that fringed the bog.

Down by the forest lived a former opera singer. He sang as he walked his evening walk together with his dog. It was very impressive to hear arias between the trees. I come to think of elves in Tolkien’s universe.

We had a tradition to exercise more intensively before our hiking in the mountains in Norway. Now we train every day.
Our exercise route was extended, and I went for a swim several times a week. It’s much more fun to walk the mountains, when the shape is good.

One evening in late August, I went down into the forest. It was getting dark. I always had to persuade myself when twilight was approaching.

Do You know how much noise blackbirds make when they searching for food? It sounds like a great army who haunts through the forest.
Maybe You are aware of the term “My heart flew up into the throat”? Only a glass of water or something much stronger would get it back in place after a meeting with blackbirds in the twilight.

I had changed my route and made it shorter because it was dark. I could barely make out the path and the sky was to be seen in a narrow belt over my head. My heart was almost at its customary place when the blood literally froze in my veins.

In the forest, where the trees were standing close, a loud scream reached my ears. It was so eerie a scream that my neck hairs stood up, my breathing stopped while the heart was pumping adrenaline into the body.

I looked into the fir trees, but it was impossible to see anything in the darkness. Then came the scream again, but this time a bit further away. I was in shock. Now came the cries from multiple locations simultaneously. That got my speed further up, until a large shadow flew across the road right in front of me. Then I realize that maybe it was owls screaming their head off. However, not ten wild horses could have led me to investigate the screams further. My whole body was busy getting rid of the adrenaline, and I didn’t protest.

The next day we went into the forest at the same hour. We brought a flash light with us. The entire episode repeated itself, but now I was more courageous. We found a big night owl sitting against a trunk of a pine tree. The screams from the owlets were as creepy as the day before but now I knew what it was.

You can hear a recording with an owl here.

I wish You a great walk in the forest 🙂

DSC04543

Vi boede engang på landet, kun en markvej skilte os fra skoven. Hver aften gik jeg derned.
Når vi købte juletræ, kørte vi det hjem bundet fast til en cykel. Lad mig tilføje, at det var meget svært at dreje, hvis I skulle blive inspireret.
Der var noget særligt ved at gå gennem skoven med det nyindkøbte træ. Det var halvmørkt, og vi stak os på grannålene, men træet duftede. Det var en god oplevelse.

Midt inde i skoven lå et fugletårn. Det var altid spændende at kravle op i tårnet, og kigge ud over moseområdet en vinterdag. Udsigten var flot i den lave sol og i grantræerne der omkransede mosen kunne vi høre fuglekonger og mejsefugle.

Nede ved skoven boede en tidligere operasanger. Han sang, når han gik sin aftentur med hunden. Det var meget stemningsfuldt at høre arier mellem træerne. Jeg kommer til at tænke på elverne i Tolkiens univers.

Vi havde en tradition for at træne mere intensivt før vores vandring i fjeldet i Norge. Nu træner vi hver dag.
Vores motionsrute blev udvidet, og svømmehallen besøgte jeg flere gange om ugen. Det er langt sjovere at gå i fjeldet, når formen er god.

En aften sidst i august måned gik jeg ned i skoven. Det var ved at blive mørkt. Jeg skulle altid overtale mig selv, hvis det var blevet tusmørke. Ved I hvor meget solsorte larmer, når de søger efter føde? Det lyder som en hel hær, der kommer stormende gennem skoven.
Kender I udtrykket ”Hjertet fløj op i halsen”? Kun et glas vand eller noget stærkere ville få det på plads igen efter et møde med solsorte i tusmørket.
Jeg havde omlagt min tur og gjort den kortere, fordi det var blevet mørkt. Jeg kunne akkurat skimte stien og se himlen i et smalt bælte over mig. Mit hjerte var næsten på sin vante plads, da blodet bogstaveligt talt frøs i mine årer.
Inde i skoven, hvor træerne stod tæt, var der nogen, der skreg. Det var så uhyggeligt et skrig at det fik nakkehårene til at rejse sig, mit åndedræt standsede, mens hjertet pumpede adrenalin ud i kroppen.
Jeg kiggede ind i grantykningen, men det var umuligt at se noget. Så kom skriget igen, men denne gang et stykke længere fremme. Jeg var rædselsslagen. Nu kom skrigene fra flere steder på samme tid. Det fik mig til at sætte farten yderligere op, indtil en stor skygge fløj tværs over vejen lige foran mig. Det fik mig til at indse at det måske var ugler.

Der var dog ikke ti vilde heste der havde fået mig til at undersøge det. Hele kroppen var optaget af at få brugt sit adrenalin, og jeg protesterede ikke.

Dagen efter gik vi ned i skoven på samme tid. Vi havde medbragt en lommelygte. Hele episoden gentog sig, men nu var jeg mere modig. Vi fandt en stor natugle inde i grantykningen. Skrigene var akkurat lige så uhyggelige som aftenen før, men nu vidste jeg besked.

I kan høre en lydoptagelse med natuglen her.

Skyer dækker for lys

Rigtig god tur i skoven i tusmørket 🙂

Husk noget at styrke jer på.