HANNA'S WALK

The Vikings’ secret defense in Roskilde Fjord

I will take you back to March 28, 2014, on a beautiful sunny day at Roskilde Fjord.
Roskilde Fjord is a beautiful area. I was born at the sea, but grew up in this fjord environment.
Always being near the water brought me many lovely experiences.
The fjord is idyllic, and you can plan many a good walk.
The history is exhilarating, and exceptional relics are left by the Vikings.
My walk starts at the ridge at Skuldelev. The silence is striking except for the song of the larch.
It is unusual to find silence today, but it is still possible here.

DSC04567
You can see the Skuldelev Ås in the background.

DSC04582
Skuldelev Ås is 5 kilometres south of Frederikssund, and is Denmark’s best preserved ridge. Most of the four kilometres ridge is publicly available.

DSC04667
DSC04659
DSC04608
Out there in the fjord is the two islands Peberholmen and Kølholmen.
This is where they found the Skuldelev ships from the Viking Age.
Five ships were sailed out to block the entrance to Roskilde for enemy ships, as a part of a deliberate defence strategy.
The ships were filled with stones, and the only important task was that the ships were properly positioned when they sank.

Skærmbillede 2014-03-27 kl. 16.10.42

The Skuldelev Ship; The Sea Stallion from Glendalough was supposed to block the two major shipping lanes with its 27 meters. The ship could almost reach over both channels simultaneously.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Here is the Sea Stallion under reconstruction at the Viking Ship Museum.

See the most beautiful photos from Sea Stallion’s many voyages.
The photos are taken by Werner Karrasch: Sea Stallion

Wish you a happy walk and leave no trace behind you unless they are of significant importance 😊

Keep your faith in the invisible light

We were late. Was it possible to complete the walk around the lake before nightfall?
We can turn around if necessary, I said. Thus encouraged, we started the walk that’s cherished by so many people. Whether it’s because of the wren that jumps around in the undergrowth, the sheep on the meadow, the soft call of the bullfinch, hovering buzzards, squealing ducks or the blue flash of the kingfisher, I do not know.
But one thing is certain, people love the area and so do I.

The eastern light our spires touch at morning,
The light that slants upon our western doors at evening,
The twilight over stagnant pools at batflight,
Moon light and star light, owl and moth light,
Glow-worm glowlight on a grassblade.
O Light Invisible, we worship Thee!

T.S. Eliot

Keep your faith in beautiful things;
in the sun when it is hidden,
in the Spring when it is gone.

Roy R. Gibson

A glacial landscape in Denmark

This is a walk not a climb. Though only 82 meter above sea level the Danish mountain, Højbjerg is a beautiful place
From the top of Højbjerg you have a lovely view over the fields and treetops.
The Ice Age landscape was formed 15,000 – 12,000 B.C.
Two glaciers created a wonderful rolling scenery of hills and valleys, lakes and marshes. A great amount of melting ice created kettle holes, and the current lake Løjesø, was formed among many lakes.

_____________________________________

Rude Skov

A True Story about Unexpected Visitors

Old quarters are second to none when twilight is approaching.
Just before Christmas we went for a stroll in Hamlet´s old Helsingore. A visit in the harbour area was a necessity for me.

When the profile of Kronborg Castle grew bigger the vintage train came by with Christmas travellers heading for Helsingor.
The windows in the red wagon were misted. Noses were pressed against the cold glass to catch a glimpse of this tantalizing vision of the Castle Kronborg, the sea and the life on the harbour.
The misty look in the red train wagon turned my thoughts towards ghosts and their domains. That was appropriate because soon Restaurant Kronborg appeared with its beautiful yellow walls and warm lights in the windows.
Here were the old residences for the castle soldiers before the rebuild in 2005.

Maybe that’s why the restaurant was haunted by so many ghosts. Or did they come from the sinister case-mates under the castle? Endless dark tunnels that echoed with deep sighs and screams from defunct prisoners.

It’s hard to say, but the fact is that back in 2005 the doors of the restaurant were unlocked at night. Tables were covered and candles were lit to great despair for the guards, who thought the staff had forgotten to turn them off.

A strong feeling of being watched was sometimes so unpleasant that the staff avoided specific rooms.
The stories were fun and exciting when people were assembled, but the fun was over when they went alone to lock at night.

There was a stench of dead people and papers disappeared to reappear somewhere else.
Eventually it was too much for the restaurant manager, who asked for help by Birgitte Graae, a clairvoyant.
She guids ghosts over to the other side, but all the time there were new ghosts.

I hope they found their right place by now, or have found peace.
There have been peace about the ghosts, at least before this post. May it continue this way!!

Gamle kvarterer er uovertrufne, når tusmørket sænker sig.
Lige før jul gik vi en tur i Hamlet’s gamle Helsingør. Et besøg i havneområdet var et stort ønske hos mig.

Da konturene af ​​Kronborg Slot blev større kom veterantoget kørende i samme øjeblik med julegæster på vej mod Helsingør.
Vinduerne i den røde vogn var duggede. Næser blev presset mod ruden for at opfange et glimt af dette forjættede syn af Kronborg, havet og livet på havnen.

De slørede ansigter i den røde togvogn fik mine tanker til at gå i retning af spøgelser og deres domæner.
Det var passende, fordi snart viste Restaurant Kronborg sig med sine smukke gule mure, og varme lys i vinduerne.
Det var her de gamle boliger til slottets soldater lå, før genopbygningen i 2005.

Måske var derfor restauranten var hjemsøgt af så mange spøgelser. Eller kom de fra de skumle kasematter under slottet?
Endeløse mørke tunneller, hvor dybe suk og skrig genlød fra hedengangne ​​fanger.

Det er svært at sige, men faktum er, at tilbage i 2005 blev dørene til restauranten låst op om natten uden menneskelig indblanding. Borde blev dækket, og stearinlys blev tændt til stor fortvivlelse for vagterne, der troede personalet havde glemt at slukke dem.

En stærk følelse af at blive overvåget, var nogle gange så ubehagelig, at personalet undgik specifikke rum.
Historierne var sjove og spændende, når personalet blev samlet, men det sjove var forbi, da de gik rundt alene, for at låse om natten.

Der var en stank af døde mennesker og papirer forsvandt for at dukke op igen et andet sted.
Til sidst blev det for meget for restaurant chefen, der tilkaldte en clairvoyant, Birgitte Graae.
Hun hjælper spøgelser over på den anden side, men hele tiden var der nye spøgelser.

Jeg håber, genfærdene har fundet deres plads, eller har fundet fred.
Der var fred om spøgelserne i Restaurant Kronborg, i hvert fald før dette indlæg. Jeg håber, det forbliver på den måde!!

Jægersborg Dyrehave byder på mange historier, og naturligvis er haven blevet optaget på Unescos Verdensarvsliste 😎

Jeg har haft mange forskellige oplevelser i haven: En tåget morgen, hvor jeg knap kunne skimte slottet;  en dag, hvor regnen silede ned, og dyrene gik tæt forbi mig, imens de græssede; kronhjorte, der badede en steghed eftermiddag i august; en vinterdag, hvor sneen fik udsigterne til at minde mig om Norges fjeld; og ikke mindst min opdagelse af kolerakirkegården og forbindelsen til Hvidtjørnesletten.
I kan læse nogle af historierne, der ligger som links under billederne i dette indlæg.

Der er mange gode og spændende ture, jeg aldrig havde forventet at opleve i et landskab, der er så kultiveret.

Måske er det magien ved at tage på tur; at færdes på naturens præmisser og være åben over for nye indtryk –

Nu har jeg prøvet en Hubertus Jagt. Det var et rent tilfælde, jeg erfarede jagten fandt sted, og min nysgerrighed overvandt min trang til at søge mindre befærdede naturområder.

Dyrehaven var tilgæld så overbefolket, at jeg kun kunne se korte glimt af rytterne. Det kan jeg godt leve med, fordi jeg så en masse glade mennesker, som havde hver deres fest midt i trængslen.

På Eremitageslottet overværede Frederik og Mary begivenheden sammen med deres børn.

Frederik og Mary

Opløb ved Magasindammen

Opløb ved Magasindammen

Opløb ved Magasindammen

Opløb ved Magasindammen

The Deer Park

Jægersborg Dyrehave offers many stories, and of course, the garden has been included on UNESCO’s World Heritage 😎

I have many different experiences in the garden: One foggy morning I could barely make out the castle; a day when the rain poured down and the animals went close past me while they were grazing; red deer, bathing on a hot afternoon in August; a winter day when the snow made the landscape look like the Norwegian mountains; and especially my discovery of a cholera cemetery and the connection to the Hawthorn plain.

I never thought one could experience that kind of things in a landscape that cultivated. Maybe that’s some of the magic when you are out for a walk,  to get about on the conditions of nature and be open to new impressions.

Now I have tried a Hubertusjagt. It was pure coincidence, I learned ‘the hunt’ took place that particular day, and my curiosity overcame my urge to seek less crowded ‘wilderness’ areas.

Busy, it was in the Deer Park that day, and I only saw brief glimpses of the riders. I can live with that, because I saw a lot of happy people having their own private party going on.

Frederik and Mary and their children were watching the event from the castle.

Opløb ved Magasindammen

Rytterne

Navigation in the fog

The Death and The Hawthorn

Ents and Wolves

______________________

Hvad er Hubertusjagten?

Vandretur i Jægersborg Dyrehave

Velkommen til en sikker tur i Rude skov

Er det forbundet med livsfare at færdes i den danske natur?

Vi har ikke svimlende bjerge, eller dybe kløfter. Naturligvis kan vi være uheldige, hvis vi går rundt i mørke langs Furesøen i Nørreskoven, men vi skal til Bornholm, hvis vi ønsker seriøse udfordringer.
Alligevel har vi et næsten overset naturfænomen, der på samme tid er lidt uhyggeligt, nemlig vores moser.

Jeg har tidligere skrevet om Lyngby Åmose, men har aldrig rigtig beskæftiget mig med faremomenterne i Rude Skov.

I Rude skov er der dødishuller, der kan være skjult af visne blade og grene.
Det var sådan et dødishul en hest og rytter faldt i for nogle måneder siden.

Ved indgangen til skoven advares folk imod disse huller. Dog bliver det af mange opfattet som en kuriositet snarere end noget, der skal tages alvorligt.

Desværre er det også en advarsel, der er nem at glemme. Jeg har selv krydset ned igennem skoven fra nord til syd uden at spekulere over dødishuller, men her kan I se billeder og video fra formiddagsbladet, Ekstrabladet, som var tilstede i Rude Skov i oktober i år.

Se video fra redning:

Drama i Rude Skov

Rudeskov

Miljøstyrelsens folder over Rude Skov

God tur og husk madpakken og klejnerne ❤

%d bloggers like this: