HANNA'S WALK

Copenhagen at its very best

Vi var i København i søndags. Det blæste, solen skinnede og luften var frisk. Jeg elsker København på dage som denne. Byen indbyder til afslapning, leg og inspiration. Klik i billederne, hvor jeg linker til mere information –

På Ofelia Beach er der fantastiske sandskulpturer

Udvalget af spisesteder er stort. Vi fandt et sted i en lille gade. Mens vi indtager frokosten, kommer en kvinde kørende på cykel, afstanden mellem bord og cykel er ikke stor. Lidt efter kommer et lille optog forbi, af folk klædt ud som klovne, og til sidst kommer en bedstefar kørende på inliners, rulleskøjter med indbygget speed:-) En fantastisk dag i København!

Skibsvrag fundet på bunden af Femern Bælt

To skibsvrag er fundet på bunden af Femern Bælt. Var der svenske kanoner på et hollandsk skib? Er det fra tiden med Øresundstolden og Slaget i Femern Bælt i 1644. Der ligger kanoner og masser af spændende udstyr på havbunden. Er kanonerne skibet ud fra Amsterdam, som dengang var våbenhandlernes Mekka? Læs mere om de spændende marinearkæologiske undersøgelser, og se filmen ved klik i billedet her:

Bjærgning af sejlbåd i Roskilde Havn

Stol ikke altid på GPS’en

Vi har været her før, ved Ebbeløkke. Dengang havde vi lejet et feriehus. Huset er lidt svært at finde, så vi sætter GPS’en til. Den viser vej ind over et grønt område, og efter en lille tøven fortsætter vi. Pludselig holder vi  foran en terrasse tilhørende et mondænt sommerhus. På terrassen sidder et større frokostselskab. En uudtalt overraskelse lurer i øjnene på selskabet. Vi kunne ha’ præsenteret os selv som Levnedsmiddelkontrollen, men vi tager benene på nakken i overført betydning. Vores feriehus gemmer sig i nabohaven, så vi kører gennem have nummer to, og gør på den måde vores entre ad bagvejen. Næste dag står nabohuset tomt. Måske tog de også benene på nakken efter mødet med os.

Senere blev vi enige om at opdatere GPS’en, og nu er vejen erstattet med en stor have. Hundrede meter længere væk, lå den vej, vi skulle have kørt ned ad.

Klintebjerg og lystfiskeri

Lystfiskeriet omkring Klintebjerg er særlig godt på grund af den kraftige strøm, som bringer iltrigt vand ind over det tangbegroede stenrev. Her søger ørred, hornfisk og torsk efter småfisk, og krebsdyr leder efter føde i det smukke stenrev. På pletter med sandbund findes ising, rødspætte og skrubbe, muslinger og orme. * Danmarks Naturfredningsforening

Klint Bakker er et spændende morænelandskab fra istiden. Der er kalk og flint i undergrunden, gode muligheder for motion og pragtfulde udsigter.

Sjællands Odde, Odsherred

Odden, Odsherred

Det yderste punkt på Sjællands Odde hedder Gniben. Det betyder Det stejle Bjerg, og er det yderste punkt på Sjællands Odde. Der fører en sti ud til Gniben. Når Artelleriskolen har skydeøvelser, er der afspærret. Under havet fortsætter en højderyg, Sjællands Rev, markeret med et fyr ca. 8 km fra land mod nordvest. Langs revet ligger talrige skibe, som er forlist gennem tiden. I forhistorisk tid var vandstanden betydeligt lavere end den er i dag, og der findes flere bopladser fra jægerstenalderens Maglemosekultur og Kongemosekultur* på havbunden omkring Sjællands Odde.  *ca. 9000 – 5000 år f.Kr.

Hvorfor skal Skipper ikke sejle The Sea Stallion from Glendalough i juli måned?

Skipper Carsten Hvid modtog Irlands mest fornemme maritime pris: “Cork Dry Gin International Sailing Award” i Dublin.          

Skipper Hvid har fået til opgave at sejle verdens største vikingeskib. Det skal sejle i vikingernes kølvand og rejsen går til Istanbul, Grønland og New York. Skibet er ved at være færdigt, og skal søsættes i juni måned i Haugesund i Norge.

Det er 35 meter langt, otte meter bredt, vejer 70 ton og skal have 100 besætnings-medlemmer. For at skibet kan komme ud at sejle, har nordmændene været nødt til at hente ekspertise udefra. Nærmere bestemt fra Orø. En norsk forretningsmand har hyret Skipper Hvid, som har stor erfarenhed med sejllads. Han skal nemlig have kommandoen over skibet Draken Harald Hårfagre

%d bloggers like this: