The magical ice age landscape

Sometimes you don’t want to go home. Like a child who is asked to leave a new toy behind.
Ancient sunken roads lies in the forest as a relic after the vikings. Old roads that once connected the royal seat in Lejre with Elsinore.
There are many places to explore in the woods and valleys.
I have trouble finishing the excursion. But I guess that’s the finest recommendation you can offer a place đź’–

The Bog – Bøllemosen

I den nordlige del af Jægersborg Hegn tæt ved Skodsborg station ligger Bøllemosen.
Stilheden var næsten hørbar, da jeg gik en tur i mosen for et par dage siden.

Somme tider er mosen befolket af skoleelever, som øger deres praktiske færdigheder i fysik, kemi og geografi. På sådanne dage er naturoplevelsen helt anderledes 🙂

“Bøllemosen bestĂĄr af et 20 ha stort areal beliggende i Jægersborg Hegn. OmrĂĄdet bestĂĄr af en skovsø med hængesæk og birkeskov pĂĄ tørvebund. Mosen er omgivet af skrænter bevokset med bl.a. nogle nĂĄletræsbeplantninger. I omrĂĄdets vestlige del findes en mindre hængesæk, der er isoleret fra det øvrige omrĂĄde af nogle højtliggende skovpartier.

Bøllemosen har oprindeligt været en højmose, men fremstår i dag som følge af tørvegravning og andre forstyrrelser som et grundvandspåvirket ekstremfattigkær.
Der har ikke været gravet tørv i Bøllemosen siden 1. verdenskrig, og omrĂĄdet er i dag et meget fint eksempel pĂĄ forskellige successionsstadier fra sø til skovbevokset mose.” Miljøministeriet

Bøllemosen

Merry Christmas, Glædelig jul, Feliz Navidad

“Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudes.”
― Henry David Thoreau

Merry Christmas to all of you ❤

IMG_1891