HANNA'S WALK

The magical ice age landscape

Sometimes you don’t want to go home. Like a child who is asked to leave a new toy behind. Ancient sunken roads lies in the forest as a relic after the vikings. Old roads that once connected the… Read More

Istidslandskab

Jeg har været på vandring i Farum Naturpark. Store fredede områder nordvest for København. Nærmere betegnet området mellem Slangerup og Farum. Landskabet er præget af den sidste istid for 13.ooo år siden. Området var dækket af flere hundrede meter… Read More

Flot vandretur på Farum Søsti

Vi har været på vandretur rundt om Farum Sø. Lyder det kedeligt, det var det ikke. Turen er meget varieret, og afmærket med en natursten for hver kilometer med motiver udført af billedhugger, Olav Johannisson. Turens længde er… Read More