When the storm rages …

When the weather pulls up to a storm, and dark clouds colours huge mountains in black, where would you go to?

Part of the river at Hellesylt, Søndmør
Artist: Knud Knudsen
Photograph. Dated: 1881

Like Children…

How silently they tumble down
And come to rest upon the ground
To lay a carpet, rich and rare,
Beneath the trees without a care,
Content to sleep, their work well done,
Colors gleaming in the sun.

At other times, they wildly fly
Until they nearly reach the sky.
Twisting, turning through the air
Till all the trees stand stark and bare.
Exhausted, drop to earth below
To wait, like children, for the snow.
By Elsie N. Brady, Leaves

Diversity

It has been a unique place to explore once. Old hulls, small wooden houses, giant cranes between towering container stacks and sand piles as high as mountains.
Old chairs and sofas forgotten by their owners stood deserted and alluring with empty seats. Small coves with construction waste taken over by the most beautiful flowers and grasses. There were many great fishing spots, where a folding chair could be used along with a packed lunch and a good cup of coffee.

There are still a small area with small wooden houses where people pursuits with their boats and flowers or repairs of a weather vane.
But I recognize a difference. Small improvised roadblocks pop up like dandelions in asphalt, so that curious urban residents don’t disturb the quietness that still exist in the area.
They are almost gone the intriguing places, and what is left is fenced … and yet, out there where a large cruise ship docks, here’s still cozy activities.

Fiskeri og Badning i Nordhavn

Længe leve mangfoldigheden ❤

Det har været et unikt sted at udforske en gang. Gamle skibsskrog, små træhuse, gigantiske kraner mellem tårnhøje container stakke og sand bunker så høje som bjerge.

Gamle stole og sofaer glemt af deres ejere stod øde og dragende med tomme pladser. Små vige med byggeaffald overtaget af smukke blomster, græsser og blåt hav. Overalt var der gode fiskesteder, hvor en klapstol kunne ‘indtages’ sammen med frokosten og en god kop kaffe.
Der er stadig et lille område med små træhuse, hvor folk sysler med deres både og blomster, eller reparerer en vejrhane. Men jeg opdager en forskel. Små improviserede vejspærringer popper op som mælkebøtter i asfalt, så nysgerrige byboere ikke forstyrrer den smule fred, der stadig eksisterer i området.
De er næsten væk de spændende steder, og hvad der er tilbage er indhegnet … og alligevel, derude, hvor et stort krydstogtskib ligger til kaj, her er stadigvæk hyggelige og sjove aktiviteter.

The Bog – Bøllemosen

I den nordlige del af Jægersborg Hegn tæt ved Skodsborg station ligger Bøllemosen.
Stilheden var næsten hørbar, da jeg gik en tur i mosen for et par dage siden.

Somme tider er mosen befolket af skoleelever, som øger deres praktiske færdigheder i fysik, kemi og geografi. På sådanne dage er naturoplevelsen helt anderledes 🙂

“Bøllemosen består af et 20 ha stort areal beliggende i Jægersborg Hegn. Området består af en skovsø med hængesæk og birkeskov på tørvebund. Mosen er omgivet af skrænter bevokset med bl.a. nogle nåletræsbeplantninger. I områdets vestlige del findes en mindre hængesæk, der er isoleret fra det øvrige område af nogle højtliggende skovpartier.

Bøllemosen har oprindeligt været en højmose, men fremstår i dag som følge af tørvegravning og andre forstyrrelser som et grundvandspåvirket ekstremfattigkær.
Der har ikke været gravet tørv i Bøllemosen siden 1. verdenskrig, og området er i dag et meget fint eksempel på forskellige successionsstadier fra sø til skovbevokset mose.” Miljøministeriet

Bøllemosen

Country Walks

I Søllerød Kirkeskov går jeg altid vild. Ihvertfald de fire gange jeg har været her. Ikke ret lang tid ad gangen, det er skoven for lille til, men trampestierne krydser de etablerede stier, og det kræver et højt udviklet indre kompas.
Desuden elsker jeg at gå vild. Ikke hvis jeg er under tidspres i bjergene, men i de hjemlige skove er udfordringen velkommen.

Fra Søllerød Kirkeskov fortsætter jeg over i Naturparken.
Søllerød Naturpark er et dejligt sted. Bevoksningen er ualmindelig smuk og varieret. Der ligger en golfbane midt i det hele, men sjældent har jeg set cyklister, vandrere og golfspillere forenes så godt.
Bakker og engdrag, smukke stier langs dekorative stengærder og hegn. Der er altid en forfriskende ny vinkel på naturen.

Ønsker I et kig ind til København, kan I gå ad den smukke sti op til Høje Sandbjerg. I klart vejr er der en fremragende udsigt til Ven og Københavns tårne og spir.

Søllerød Naturpark har den store fordel at den grænser op til Rude Skov og naturvandringen kan næsten synes uendelig. Jeg holder meget af en ubrudt flade af trætoppe, gerne forstyrret af tindrende blå søer.

Søllerød Kirkeskov, Rudersdal

____________________________________________

Søllerød Naturpark – Naturstyrelsen

Læs den interessante beskrivelse af Søllerød Naturpark, fredninger, planteliv og kulturhistorie.

En leg på havstokken

Piet Hein – om at leve i nuet.

At leve i nuet er livets teknik –
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for altid er dette.

En vandretur på stranden er en vandring i nuet. Den skiftende leg mellem sandet og det våde element kræver opmærksomhed. En konstant vurdering af hvor stor den næste bølge bliver. En leg om at jage eller blive jaget.

Solvarme, salt på læberne og tilstedeværelse i nuet. Det er det, livet handler om.

Billederne er fra Tisvildeleje Strand.

The Wind

THE WIND

I saw you toss the kites on high
And blow the birds about the sky;
And all around I heard you pass,
Like ladies’ skirts across the grass–
O wind, a-blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!

I saw the different things you did,
But always you yourself you hid.
I felt you push, I heard you call,
I could not see yourself at all—
O wind, a-blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!

O you that are so strong and cold,
O blower, are you young or old?
Are you a beast of field and tree,
Or just a stronger child than me?
O wind, a-blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!
By Robert Louis Stevenson

Jeg elsker blæsevejr, når skyerne danser over himlen, og skyggerne flygter hen over markerne. Det var sådan en dag min bror og jeg satte vores hjemmelavede drage op på marken bag vores hus.

Kornet var modent, men vi tænkte ikke på de ‘sprøjtespor’ vi lavede med vores små fødder. Det der var værre, var min brors idé om at min lille bamse skulle med op og flyve. Jeg lod mig hurtigt overtale, og bamse fløj til vejrs og svævede i svimlende højde hen over marker og huse.

De kraftige vindstød og de hurtige ryg i forankringen fik desværre lille Plys til at falde ned i det gyldne korn.
Det var umuligt at finde den eventyrlystne bamse i kornet, og jeg måtte grædefærdig acceptere tabet af min ven.

Rigtig god Stor Bededag og 1. Maj ❤

Påske på Frilandsmuseet i Sorgenfri

Den største attraktion på Frilandsmuseet i Sorgenfri er dyrebørn og to brædder over en grøft. Børnene elsker at lege ved grøften.

Hestevognene er også et tilløbsstykke, og set på afstand er det som at træde ind i en scene fra Alle Vi Børn i Bulderby.

________________________________________________

Frilandsmuseet – Praktisk Information

Museet har åbent i dag, 2. påskedag og holder derefter lukkket frem til 1. Maj.

God tur i naturen ❤ 🙂

En Enkeltbillet

Jeg havde inviteret et større selskab i skoven. Det var et surpriseparty. Min ven havde fødselsdag. Gæsterne stod på Lyngby Station og ventede, da vi ankom.
Mad, vin, grillkul og kager udgjorde gaverne.

Vi ankom efter en dejlig togtur til Kagerup Station, og derefter var der kort vej ind til Grønnekilde, en smuk spiseplads med bålsted. Bålet blev tændt, maden pakket ud og drikkevarerne omdelt. Det var en meget stor succes.

Der var stor begejstring over at sidde under granerne og spise. Alt var utroligt vellykket, selv vejret var smukt lige indtil én af gæsterne spurgte, hvordan togtiderne var om aftenen. Jeg skal måske tilføje, at det var en hverdagsaften, alle skulle op og på arbejde næste dag.

Det havde jeg ikke tænkt på. Jeg havde været optaget af, at vi ikke manglede noget under festen. Hvordan vi skulle komme hjem igen, havde jeg ikke skænket en tanke. Hjem kom vi dog og uden problemer.

Det var næsten en enkeltbillet ud i skoven.

En enkeltbillet bliver det måske også for Christian Ohlendorff Knudsen, hvis han bliver blandt de udvalgte, som skal afsted til Mars.

I 2012 landede den 6 hjulede rum robot Curiousity på Mars. Robotten er på størrelse med en bil og vejer et ton. Rejsen fra Florida til Mars tog 9 måneder. Se den fantastiske robot her:

Noget tyder på, at Mars engang havde en atmosfære, der mindede om Jordens, men at den forsvandt tidligt i planetens historie. Ingen kan dog komme med en tilfredsstillende forklaring på, hvordan en planets atmosfære pludselig kan forsvinde.

En nærliggende forklaring er, at atmosfæren forsvandt, fordi Mars mistede sit globale magnetfelt. Jorden har et globalt magnetfelt, der stammer fra elektriske strømme i planetens flydende kerne, og magnetfeltet afbøjer de ladede partikler fra solvinden, så de passerer uden om Jordens atmosfære.

Mars havde formentligt et lignende magnetfelt i sine unge dage, men det forsvandt, da den lille planet kølede af og kernen størknede.” *dtu-aqua.dk

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan Mars har set ud i tiden op til atmosfæren forsvandt.
Når jeg tænker sådan, får jeg associationer til en vinterdag ved Taarbæk Havn. Det var næsten umuligt at stå fast på grund af den stormende kuling. Chill effecten! Den var enorm.

Måske har I lagt mærke til min hilsen til jer: Husk madpakken!

McEff på Because they’re there… har spurgt mig, hvad madpakken består af 🙂

Jeg har følt mig nødsaget til at tage et par billeder: