The Bog – Bøllemosen

I den nordlige del af Jægersborg Hegn tæt ved Skodsborg station ligger Bøllemosen.
Stilheden var næsten hørbar, da jeg gik en tur i mosen for et par dage siden.

Somme tider er mosen befolket af skoleelever, som øger deres praktiske færdigheder i fysik, kemi og geografi. På sådanne dage er naturoplevelsen helt anderledes 🙂

“Bøllemosen består af et 20 ha stort areal beliggende i Jægersborg Hegn. Området består af en skovsø med hængesæk og birkeskov på tørvebund. Mosen er omgivet af skrænter bevokset med bl.a. nogle nåletræsbeplantninger. I områdets vestlige del findes en mindre hængesæk, der er isoleret fra det øvrige område af nogle højtliggende skovpartier.

Bøllemosen har oprindeligt været en højmose, men fremstår i dag som følge af tørvegravning og andre forstyrrelser som et grundvandspåvirket ekstremfattigkær.
Der har ikke været gravet tørv i Bøllemosen siden 1. verdenskrig, og området er i dag et meget fint eksempel på forskellige successionsstadier fra sø til skovbevokset mose.” Miljøministeriet

Bøllemosen

4 Comments on “The Bog – Bøllemosen

 1. What a lovely place and your images are beautiful as usual. I use Google translate to read the words but sometimes it doesn’t work well. Is it right that the area is now protected and has been allowed to return to the natural environment after it had been used to dig up peat in the past? If so, that is wonderful. 🙂

  • Jane, thank you so much for your comment. You got it all right 🙂 Now the bog is under protection of Natura 2000. A network of natural areas across the EU that contain particularly valuable nature in a European perspective.

   Natura 2000 sites are also called for international protection areas. They consist of EC habitat areas of particular habitats and species, EU bird protection and areas Ramsar wetland.

   All the best,
   Hanna

  • The day I took the pictures the temperature was around 14 degrees Celsius. Not that kind of weather in Madrid I’ve heard.
   Thank you, Isabel ❤
   Hanna

Have you experienced anything like this? Your comment or your story is very much appreciated!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: