A Christmas Walk by the Sea

This is a magnificent beach in Sejerø Bugt in Kattegat. It’s called Gudmindrup. But don’t tell anyone. Keep it as a secret 🙂

The sea was our main entertainment. When company came, we set them before it on rugs, with thermoses and sandwiches and colored umbrellas, as if the water – blue, green, gray, navy or silver as it might be – were enough to watch. ~ Sylvia Plath

Stol ikke altid på GPS’en

Vi har været her før, ved Ebbeløkke. Dengang havde vi lejet et feriehus. Huset er lidt svært at finde, så vi sætter GPS’en til. Den viser vej ind over et grønt område, og efter en lille tøven fortsætter vi. Pludselig holder vi  foran en terrasse tilhørende et mondænt sommerhus. På terrassen sidder et større frokostselskab. En uudtalt overraskelse lurer i øjnene på selskabet. Vi kunne ha’ præsenteret os selv som Levnedsmiddelkontrollen, men vi tager benene på nakken i overført betydning. Vores feriehus gemmer sig i nabohaven, så vi kører gennem have nummer to, og gør på den måde vores entre ad bagvejen. Næste dag står nabohuset tomt. Måske tog de også benene på nakken efter mødet med os.

Senere blev vi enige om at opdatere GPS’en, og nu er vejen erstattet med en stor have. Hundrede meter længere væk, lå den vej, vi skulle have kørt ned ad.

Klintebjerg og lystfiskeri

Lystfiskeriet omkring Klintebjerg er særlig godt på grund af den kraftige strøm, som bringer iltrigt vand ind over det tangbegroede stenrev. Her søger ørred, hornfisk og torsk efter småfisk, og krebsdyr leder efter føde i det smukke stenrev. På pletter med sandbund findes ising, rødspætte og skrubbe, muslinger og orme. * Danmarks Naturfredningsforening

Klint Bakker er et spændende morænelandskab fra istiden. Der er kalk og flint i undergrunden, gode muligheder for motion og pragtfulde udsigter.