Stol ikke altid på GPS’en

Vi har været her før, ved Ebbeløkke. Dengang havde vi lejet et feriehus. Huset er lidt svært at finde, så vi sætter GPS’en til. Den viser vej ind over et grønt område, og efter en lille tøven fortsætter vi. Pludselig holder vi  foran en terrasse tilhørende et mondænt sommerhus. På terrassen sidder et større frokostselskab. En uudtalt overraskelse lurer i øjnene på selskabet. Vi kunne ha’ præsenteret os selv som Levnedsmiddelkontrollen, men vi tager benene på nakken i overført betydning. Vores feriehus gemmer sig i nabohaven, så vi kører gennem have nummer to, og gør på den måde vores entre ad bagvejen. Næste dag står nabohuset tomt. Måske tog de også benene på nakken efter mødet med os.

Senere blev vi enige om at opdatere GPS’en, og nu er vejen erstattet med en stor have. Hundrede meter længere væk, lå den vej, vi skulle have kørt ned ad.

Sjællands Odde, Odsherred

Odden, Odsherred

Det yderste punkt på Sjællands Odde hedder Gniben. Det betyder Det stejle Bjerg, og er det yderste punkt på Sjællands Odde. Der fører en sti ud til Gniben. Når Artelleriskolen har skydeøvelser, er der afspærret. Under havet fortsætter en højderyg, Sjællands Rev, markeret med et fyr ca. 8 km fra land mod nordvest. Langs revet ligger talrige skibe, som er forlist gennem tiden. I forhistorisk tid var vandstanden betydeligt lavere end den er i dag, og der findes flere bopladser fra jægerstenalderens Maglemosekultur og Kongemosekultur* på havbunden omkring Sjællands Odde.  *ca. 9000 – 5000 år f.Kr.