HANNA'S WALK

An Old Forest in Denmark

Gribskov is the fourth biggest forest in Denmark, located 46 kilometres north of Copenhagen. The name, Gribskov means a thing which gripped, belongs to everybody. It’s a state forest!
The forest has roots that are over 10,000 years old and the forest consist of a system of moraines with parallel ridges and valleys.
In these years, forest workers are in the process of restoring the lakes to give new life to birds and animals.

On my journey towards my destination there is a little child sitting in her baby carriage in the train. When the train drives into the forest her eyes get bigger and she drops the jaw while a small drop of drool threatening to run down over the ignored brightly coloured toys.

The child’s attention to nature makes me think of archetypal memory. A few years from now I can meet the child with a small backpack containing a packed lunch and an extra sweater. It is as though a lot of people have become conscious about nature and what it means to them.

I get off the train at Kagerup Station, and head for “The Horse Lake”, a suitable nickname but not today. When I arrive at the lake, I’m all alone. Even the horses are seeking shelter inside the dense forest.
I have almost walked past the lake, when I hear birds cry high above my head, and I know what it is. Cranes migrating southward.

There is a fine mist over the forest and the weather is much different from last Sunday where drifting clouds graced a beautiful blue sky. Not many days have past since then and I already have an urge to see this beautiful forest once again dressed in autumn colour.

Gribskov er den fjerde største skov i Danmark, og ligger 46 kilometer nord for København. Navnet, Gribskov betyder en ting, som grebet, tilhører alle, en statsskov.
Skoven har rødder, der er over 10.000 år gamle, og skoven består af et system af moræner med parallelle højdedrag og dale.
I disse år er skovarbejdere i færd med at genoprette søerne for at give nyt liv til fugle og dyr.

På min rejse mod Kagerup station sidder et lille barn i hendes barnevogn. Da toget kører ind i skoven bliver hendes øjne større, og hun taber kæben, mens en lille dråbe savl truer med at løbe ned over det ignorerede farvestrålende legetøj.

Barnets opmærksomhed på natur får mig til at tænke på, om der eksisterer arketypisk hukommelse. Om et par år fra nu, kan jeg møde barnet med en lille rygsæk, der indeholder en madpakke og en ekstra trøje. Det er, som om en masse mennesker er blevet bevidste om naturen, og hvad den betyder for dem.

Jeg står ud af toget ved Kagerup Station, og sætter kursen mod “Hestesøen”, et passende øgenavn, men ikke i dag.
Da jeg ankommer til søen, er jeg helt alene. Selv hestene søger ly inde i tæt skov.
Jeg er næsten gået forbi søen, da jeg hører fugle skrige højt over mit hoved, og jeg ved, hvad det er. Traner, der migrerer sydover.

Der er en fin tåge over skoven, og vejret er meget forskelligt fra i søndags, hvor drivende skyer prydede en smuk blå himmel. Ikke mange dage er gået siden da, og jeg har allerede en trang til at se denne smukke skov igen klædt i efterårets farver.
____________________________________________

Gribskov med kort til print, og mange flere oplysninger om seværdigheder.

Harvest Time

Høsten er én af mine favorit årstider. Naturen bugner af frodighed. Æbler, pærer, blommer, bær og meget andet.
Hindbær og brombær er helt fantastiske med deres saft og sødme. Nu har jeg også fundet blåbær. Blåbær i Bøllemosen. Det er svært at lyve sig fra blåbær.
“Ræk tungen ud” kommanderede hytteværten strengt en gang oppe i Tafjordfjella i Norge, og alle lo, fordi den mørkeblå tunge var et uigenkaldeligt bevis.

Høsttid er forberedelse og træning til fjeldet. Det er nu, fjeldet er bedst.
Myggene har vanskelige tider, blåbærris står over alt. Ved moser og fjeldsøer findes multebær, nordmændenes livret.

To Autumn
“Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run;
To bend with apples the moss’d cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells.”
John Keats

Scram!

You’ve probably experienced it. A place you never got visited. Not because it was difficult to access, or required great preparations, but because it was something you could do when the opportunity presented itself. It did so yesterday.

I was passing by on my way home, as so often before and I decided to pay a visit to the lake, Gentofte Sø which is located near the highway. That is probably the reason why I unconsciously opted out the place until now.

The noise from the highway is significant in some places but the experience of the area was still a surprise.

The lake was greater than I expected and certain places gave the impression of great wild nature. I have never had anything against that experience except in bad weather and without shelter.

It turns out that there is a very high biodiversity in spite of the highway and only 8 km to Copenhagen. It was marked by Felis Catus, who sneaked trough the grass the great diversity also applies to the birds…

I got curious and followed the great hunter. When I found him the expression was not to be mistaken: It said SCRAM! You are messing up my food delivery.

Happy summer hiking ❤

Du har sikkert oplevet det. Et sted, du aldrig fik besøgt. Ikke fordi det var svært at få adgang til, eller krævede store forberedelser, men fordi det var et sted, du bare kunne besøge, når lejlighed bød sig. Det gjorde den i går.

Jeg kom forbi på min vej hjem, som så ofte før, og jeg besluttede at se nærmere på Gentofte Sø. Den ligger klods op af ​​motorvejen, og det er formentlig grunden til, at jeg ubevidst har fravalgt stedet indtil nu.

Støjen fra motorvejen er betydelig visse steder, men oplevelsen af ​​området var alligevel en overraskelse. Søen var større end forventet, og visse steder fik jeg indtryk af stor vild natur. Jeg har aldrig haft noget imod den oplevelse, undtagen i dårligt vejr og uden læ.

Det viser sig, at der er en meget stor biodiversitet på trods af motorvejen og kun 8 km til København. Det blev markeret af Felis Catus, der mavede sig gennem græsset, så kun skulderbladene, der rokkede fra side til side, var synlige. Den store mangfoldighed gælder også for fugle…

Jeg blev nysgerrig og fulgte den store jæger. Da jeg fandt ham var udtrykket ikke til at tage fejl af; det sagde skrid, du ødelægger min mad leverance.

God tur i sommerlandet ❤

_____________________________

DOF om Gentofte Sø
Se nederst på siden: Udviklingsplan for Gentofte Sø

On my way home the other day I found a hobbit hole.

The hole was like a door into another world. A world of clouds.

Et hobbithul i mur mellem Trepilelågen og  Springforbi

Et hobbithul i mur ved Springforbi Foto by Hanna Greenwood

That made me think of an article I read about the Danish weather once.
The sky in Denmark is something special. In the sense that there is a very wide variation in relation to other places in the world.

McEff from Becausetheyrethere now lives in Andalusia. He has consistently noticed the sky on my pictures 🙂 And there might be a reason for that.
I have found the information I lacked which deals with why the sky of Denmark is worth enjoying.

Denmark is a unique place on the planet where most weather and most air masses passing through in a year. With air masses and the changeable weather follows all sorts off clouds, so look up and enjoy!

The Hobbit Hole

Clouds
slowly drifting
across the horizon
looking for a dry
place.
Heather Burns

McEff fra Becausetheyrethere er flyttet til Andalusien. Det må opleves som et voldsomt klimaskift fra en lind strøm af stormende lavtryk til en klar blå himmel og 35-40 graders varme. Jeg tror, der går en rum tid, før vi kan forvente rapportering om vandreture fra Andalusien 🙂

Sommeren herhjemme har været usædvanlig kold, og høsten er sat langt tilbage. Vi mangler solen, og dog har der været perioder, hvor vejret i Danmark har vist sig fra sin bedste side.
Himlen og skyerne i Danmark er unikke, og meteorolog Jesper Theilgaard har udgivet en smuk bog om vejret i Danmark.

I det digre værk: ”Det Danske Vejr” fortæller Theilgaard om de danske guldaldermalere Eckersberg, Købke, Skovgaard og Lundbye. Flere af datidens malere interesserede sig for meteorologi.

Skovgaards billede ”Fra Eremitagen” er et dejligt gensyn for mig.

“Fra Eremitagen” af P.C. Skovgaard

Eremitagen er et vidunderligt sted at betragte himlen. Græsser der svajer i vinden, med alle de nuancer der fremkommer, når skyerne driver hen over himlen.

Himlens stolte væsner de 27 skytyper: Skytyper

Tornadojægere og “Norgesvejr”

Jeg elsker at vandre og cykle i det, vi kalder for Norgevejr. Blå himmel, frisk vind og drivende hvide skyer.

Vores frit opfundne meteologiske fænomen indebærer sol, lav luftfugtighed, frisk vind og god sigtbarhed. Det er den vejrtype, vi har oplevet i Norge, når vi har holdt ferie i september. Deraf navnet.

Når et Norgesvejr var under opsejling, var jeg den første på pletten i Ejby Ådal, Landskabet er formet af istiden, og her blæser det næsten altid. Solen og skyerne præger bakkerne med skiftende lys, og dette enestående område har budt på fantastiske naturoplevelser for mig. Jeg håber, I kan danne jer et indtryk , når I ser mine billeder fra de forskellige årstider:-)

– Og nu tænker I, hvad har Ejby Ådal, og dejligt dansk sommervejr at gøre med folk som kører rundt i deres biler, og jager tornadoer for at få et adrenalinkick? Det drejer sig om følelser, om at mærke at man lever.

Jeg jager hvide skyer på en havblå himmel, fordi jeg bliver glad af Norgesvejr.

%d bloggers like this: