Candlemas

Today is February 2 and today is the Candlemas Day. This means that half of the winter has elapsed.
In the old days the pawn must have half the feed and grain for bread at Candlemas.
If the sun shines clear on Candlemas Day, a lot of snow will come. No snow in my own weather forecast, my image is an archive picture.
According to my calender the hedgehog is in deep winter sleep with a body temperature of 2-6 degrees.
Happy Light Light Celebration to all of you ❤

DSC05463.JPG

I dag er det den 2. februar, og i dag er det Kyndelmissedag. Det betyder, at halvdelen af vinteren er gået.
I gamle dage skulle bonden have halvdelen af foder og korn til brød på Kyndelmissedag .
Hvis solen skinner klart på Kyndelmissedag, vil der komme en masse sne. Ingen sne i min egen vejrudsigt, mit billede er et arkiv billede.
Ifølge min kalender er pindsvinet i dyb vinter søvn med en kropstemperatur på 2-6 grader.
Lad os fejre lyset. Rigtig god lysfest ❤

The Habour

Some years ago, I took the train every morning from Hillerød towards Hundested to work.
At Christmas, I could see a Christmas tree brightened up the harbor area from my window. It was lashed to a crane in the harbor. An evocative sight.
The harbor is the focal point of the town.  In summer, the town is filled with travelers, but I like it best in winter. Nature becomes more present due to sea storms and the changing light from the sea. Maybe I’m biased by my penchant for ships and water, but the harbor is a very exciting place.

If the weather was fine finishing work hours, I walked up past Knud Rasmussen’s house and further along the coast down to Kikhavn. From here I went along small country roads to the nearest train station. Always late supper 🙂
In the year 2013 Hundested was selected as the best port in Denmark because of the many wonderful activities.

Hundested Havn

DSC02749-2

Hundested

 

Knud Rasmussens Hus

Knud Rasmussen planned his next polar expedition from his study with a tantalizing view over the sea.

Her sad Knud Rasmussen, og planlagde de næste ekspeditioner til polarområdet  med udsigt til Kattegat fra arbejdsværelset.

DSC02798

DSC02806

Spodsbjerg Fyr

I nogle år tog jeg toget hver morgen fra Hillerød mod Hundested for at arbejde.

Ved juletid kunne jeg se et juletræ lyse smukt ud over havneområdet fra mit vindue. Det var surret fast på kranen nede i havnen. Et stemningsfuldt syn. Havnen er omdrejningspunktet i byen.
Om sommeren er byen fyldt med feriegæster, men om vinteren er byen bedst. Naturen bliver mere nærværende i kraft af havets storme, og det skiftende lys. Måske er jeg forudindtaget med min hang til skibe og vand, men havnen er til stadighed et spændende sted, også om vinteren.

Hvis vejret var fint, når jeg skulle hjem fra arbejde, gik jeg op forbi Knud Rasmussens hus og videre langs kysten ned til Kikhavn. Herfra gik jeg ad små landeveje til den nærmeste togstation. Altid sen aftensmad 🙂
I året 2013 blev Hundested Havn valgt som bedste havn i Danmark på grund af de mange dejlige aktiviteter.

_______________________________

Nordkyststien – Fra Hundested til Gilleleje

Sejl til Hundested Havn

Hundested Fiskerihavn

 

Kyndelmisse, Candlemas, Kjørmes Knud

Det er hvidt herude
Kyndelsmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård
hvidt forneden, hvidt foroven
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård

St. St. Blicker 1838

Kyndelmisse falder 40 dage efter jul. Kyndelmisse var en officiel helligdag i Danmark indtil 1770.

Kyndelmisse var også en vigtig folkelig fest. Den markerede, at halvdelen af vinterhalvåret var gået. For bønderne var det en vigtig dag, for her skulle de helst have halvdelen af vinterforrådet af mad og dyrefoder tilbage for at klare sig igennem foråret.

Kyndelmisse er kendt for at være årets koldeste tid. Der knytter sig mange varsler og forudsigelser om det kommende år til kyndelmisse.

Hvis Solen skinner klart på Kyndelmissedag, så vil der følge meget sne herefter
Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt
Hvis lærken høres første gang Kyndelmissedag bliver det tidligt forår

I søndags var vi på tur. Solen skinnede og der stod mange erantis i skovbunden.
I dag på Kyndelmissedag sner det. Det har været en kold dag, og hvis det sner på Kyndelmissedag, kommer våren tidligt ❤ 🙂