Swimming and sailing in Copenhagen

This summer has been short and cold in the Nordic countries because of a weakened jet stream in the troposphere. But during the weekend everyone went berserk in the wonderful summer weather. Fascinating topics were used for sailing.
The harbor bus 992 sails from Teglholmen to Refshaleøen for a very small amount.

Denne sommer har været kort og kold i Norden på grund af en svækket jetstrøm i troposfæren. Men i weekenden gik alle amok i det vidunderlige sommervejr. Fascinerende emner blev brugt til sejllads.
Havnebussen 992 sejler fra Teglholmen til Refshaleøen til almindelig zonetakst.

De 5 havnebade i København

Harvest Time

Høsten er én af mine favorit årstider. Naturen bugner af frodighed. Æbler, pærer, blommer, bær og meget andet.
Hindbær og brombær er helt fantastiske med deres saft og sødme. Nu har jeg også fundet blåbær. Blåbær i Bøllemosen. Det er svært at lyve sig fra blåbær.
“Ræk tungen ud” kommanderede hytteværten strengt en gang oppe i Tafjordfjella i Norge, og alle lo, fordi den mørkeblå tunge var et uigenkaldeligt bevis.

Høsttid er forberedelse og træning til fjeldet. Det er nu, fjeldet er bedst.
Myggene har vanskelige tider, blåbærris står over alt. Ved moser og fjeldsøer findes multebær, nordmændenes livret.

To Autumn
“Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run;
To bend with apples the moss’d cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For Summer has o’er-brimm’d their clammy cells.”
John Keats

Diversity

It has been a unique place to explore once. Old hulls, small wooden houses, giant cranes between towering container stacks and sand piles as high as mountains.
Old chairs and sofas forgotten by their owners stood deserted and alluring with empty seats. Small coves with construction waste taken over by the most beautiful flowers and grasses. There were many great fishing spots, where a folding chair could be used along with a packed lunch and a good cup of coffee.

There are still a small area with small wooden houses where people pursuits with their boats and flowers or repairs of a weather vane.
But I recognize a difference. Small improvised roadblocks pop up like dandelions in asphalt, so that curious urban residents don’t disturb the quietness that still exist in the area.
They are almost gone the intriguing places, and what is left is fenced … and yet, out there where a large cruise ship docks, here’s still cozy activities.

Fiskeri og Badning i Nordhavn

Længe leve mangfoldigheden <3

Det har været et unikt sted at udforske en gang. Gamle skibsskrog, små træhuse, gigantiske kraner mellem tårnhøje container stakke og sand bunker så høje som bjerge.

Gamle stole og sofaer glemt af deres ejere stod øde og dragende med tomme pladser. Små vige med byggeaffald overtaget af smukke blomster, græsser og blåt hav. Overalt var der gode fiskesteder, hvor en klapstol kunne ‘indtages’ sammen med frokosten og en god kop kaffe.
Der er stadig et lille område med små træhuse, hvor folk sysler med deres både og blomster, eller reparerer en vejrhane. Men jeg opdager en forskel. Små improviserede vejspærringer popper op som mælkebøtter i asfalt, så nysgerrige byboere ikke forstyrrer den smule fred, der stadig eksisterer i området.
De er næsten væk de spændende steder, og hvad der er tilbage er indhegnet … og alligevel, derude, hvor et stort krydstogtskib ligger til kaj, her er stadigvæk hyggelige og sjove aktiviteter.

Tour of Denmark 2015

Jeg har været til cykelløb i dag. Pludselig var feltet ud for mig, 50 – 65 km i timen – det er adrenalinskabende.

Post Danmark Rundt ved Mothvej i Rudersdal.


Photo: Hanna Greenwood

Hovedfeltet i 6. etape ved Mothvej i Rudersdal,

Lars Bak ses, råbende, til venstre, Matti Breschel og vinderen af dette års Post Danmark Rundt, Christoffer Juel Jensen ses ude til højre.

Acclimatization

In the forest by Raven Lake – in real life Store Stubbesø, we met Ulla. She was about to acclimate in the Danish nature. Another expression to adapt from beautiful English natural areas to everyday and the city.

She had just finished her holiday in the Lake District in England, and that requires adjustment, although the rain had fallen much of the time.

Socializing with good people, lots of stories and amazing natural scenes, that is what fairy tales are made of.

Ved Ravnesøen i Rude Skov – den hedder i virkligheden Store Stubbesø, mødte vi Ulla. Hun var ved at akklimatisere sig i skoven. Det er et andet udtryk for at omstille sig fra stor natur til hverdag og by.

Hun havde akkurat afsluttet sin ferie i Lake Distrikt i England, og det kræver en vis justering, selvom det havde regnet meget af tiden.

Socialt samvær med gode mennesker, masser af historier og fantastiske naturscenarier, det er det stof, eventyr er gjort af.

God tur derude <3 :-)

Bellevue

“Why is it that scuba divers and surfers are some of the strongest advocates of ocean conservation? Because they’ve spent time in and around the ocean, and they’ve personally seen the beauty, the fragility, and even the degradation of our planet’s blue heart.”
Sylvia Earle

Bellevue Strandbad