A True Story about Unexpected Visitors

Old quarters are second to none when twilight is approaching.
Just before Christmas we went for a stroll in Hamlet´s old Helsingore. A visit in the harbour area was a necessity for me.

When the profile of Kronborg Castle grew bigger the vintage train came by with Christmas travellers heading for Helsingor.
The windows in the red wagon were misted. Noses were pressed against the cold glass to catch a glimpse of this tantalizing vision of the Castle Kronborg, the sea and the life on the harbour.
The misty look in the red train wagon turned my thoughts towards ghosts and their domains. That was appropriate because soon Restaurant Kronborg appeared with its beautiful yellow walls and warm lights in the windows.
Here were the old residences for the castle soldiers before the rebuild in 2005.

Maybe that’s why the restaurant was haunted by so many ghosts. Or did they come from the sinister case-mates under the castle? Endless dark tunnels that echoed with deep sighs and screams from defunct prisoners.

It’s hard to say, but the fact is that back in 2005 the doors of the restaurant were unlocked at night. Tables were covered and candles were lit to great despair for the guards, who thought the staff had forgotten to turn them off.

A strong feeling of being watched was sometimes so unpleasant that the staff avoided specific rooms.
The stories were fun and exciting when people were assembled, but the fun was over when they went alone to lock at night.

There was a stench of dead people and papers disappeared to reappear somewhere else.
Eventually it was too much for the restaurant manager, who asked for help by Birgitte Graae, a clairvoyant.
She guids ghosts over to the other side, but all the time there were new ghosts.

I hope they found their right place by now, or have found peace.
There have been peace about the ghosts, at least before this post. May it continue this way!!

Gamle kvarterer er uovertrufne, når tusmørket sænker sig.
Lige før jul gik vi en tur i Hamlet’s gamle Helsingør. Et besøg i havneområdet var et stort ønske hos mig.

Da konturene af ​​Kronborg Slot blev større kom veterantoget kørende i samme øjeblik med julegæster på vej mod Helsingør.
Vinduerne i den røde vogn var duggede. Næser blev presset mod ruden for at opfange et glimt af dette forjættede syn af Kronborg, havet og livet på havnen.

De slørede ansigter i den røde togvogn fik mine tanker til at gå i retning af spøgelser og deres domæner.
Det var passende, fordi snart viste Restaurant Kronborg sig med sine smukke gule mure, og varme lys i vinduerne.
Det var her de gamle boliger til slottets soldater lå, før genopbygningen i 2005.

Måske var derfor restauranten var hjemsøgt af så mange spøgelser. Eller kom de fra de skumle kasematter under slottet?
Endeløse mørke tunneller, hvor dybe suk og skrig genlød fra hedengangne ​​fanger.

Det er svært at sige, men faktum er, at tilbage i 2005 blev dørene til restauranten låst op om natten uden menneskelig indblanding. Borde blev dækket, og stearinlys blev tændt til stor fortvivlelse for vagterne, der troede personalet havde glemt at slukke dem.

En stærk følelse af at blive overvåget, var nogle gange så ubehagelig, at personalet undgik specifikke rum.
Historierne var sjove og spændende, når personalet blev samlet, men det sjove var forbi, da de gik rundt alene, for at låse om natten.

Der var en stank af døde mennesker og papirer forsvandt for at dukke op igen et andet sted.
Til sidst blev det for meget for restaurant chefen, der tilkaldte en clairvoyant, Birgitte Graae.
Hun hjælper spøgelser over på den anden side, men hele tiden var der nye spøgelser.

Jeg håber, genfærdene har fundet deres plads, eller har fundet fred.
Der var fred om spøgelserne i Restaurant Kronborg, i hvert fald før dette indlæg. Jeg håber, det forbliver på den måde!!

Rejs i Sverige

Nu ligger Kronborg bag os, og vi er på vej mod Sverige i den tætte tågedis.

Kronborg

DSC05365

Endeløse skove, gamle øde landeveje og røde gårde. Blinkende søer omgivet af birketræer prydet med idylliske små øer.

Vi har et hyggeligt besøg at aflægge i Ljungby, og dagen går hurtigt.

Hvis I skal køre hjem ad de små veje, så skal I køre nu, inden det bliver mørkt, og pas på elge på vejen! Således opmuntret 🙂 …for det bliver jeg altid af den slags formaninger, starter vi bilen, og kører ud i skovene.
Jeg elsker de gamle landeveje i Sverige.

Enebærvejen, Ljungby

Enebærvejen, Ljungby

Enebærvejen, Ljungby

Enebærvejen, Ljungby

Markaryd

Tåge på Øresund

____________________________________

Vil I på vandring i Sverige uden bil, kan I med fordel planlægge via Resrobot!

Resrobot – Her kan du søge rejser mellem Sveriges 50.000 holdepladser. En super effektiv søgemaskine 🙂

“Alla Sveriges resor på ett och samma ställe

ResRobot är en unik reseplanerartjänst för dig som behöver snabb, detaljerad och lättillgänglig information om resor och resekombinationer för alla typer av färdmedel.

På ett och samma ställe finns tidtabeller samlade för alla trafikslag i landet, samt även vägbeskrivningar för bil. Dessutom innehåller ResRobot kartor över byten och gångvägar.”

Happy Valentine’s Day

Valentine’s Day is mentioned ruefully by Ophelia in Hamlet (1600–1601):

To-morrow is Saint Valentine’s day,
All in the morning betime,
And I a maid at your window,
To be your Valentine.
Then up he rose, and donn’d his clothes,
And dupp’d the chamber-door;
Let in the maid, that out a maid
Never departed more.

—William Shakespeare, Hamlet, Act IV, Scene 5

Vandretur i Middelalderens Fodspor

Kom man uden for bymurene i middelalderen, ud i skovene og på de primitive veje, så var det lovløsheden, der herskede. Det er ret spændende at forestille sig, hvordan miljøet har været på den tid.

DSC07686

Logistikken mellem Helsingør og Esrum Kloster foregik til fods eller på hest.

DSC07394

Geografien mellem Helsingør og Esrum Kloster er rigtig spændende. Vi har vandret skovene igennem på kryds og tværs. Landskabet er kuperet, og med mange søer. Hvis man vandrer turen i dag er strækningen cirka 22 til 30 km ad småveje, gennem skove og ad landeveje.

Fra Helsingør passerer man Vor Frue Kirke, Karmeliter Klosteret og Kronborg.

Den første skov er meget smuk. Det er Teglstrup Hegn. Masser af blandingsskov der skaber dybde, skygger og kontraster i naturoplevelsen. Søerne er mange, og skoven grænser ned til Øresund.

Fra Teglstrup Hegn går vi over i Horserød Hegn og kommer på den måde ned til Gurre Sø, som er meget idyllisk og et meget spændende naturområde. Vi fortsætter videre i Klosterris Hegn, forbi Havreholm Slot igennem Villingerød og ned til Esrum.

Skærmbillede 2013-03-15 kl. 15.41.25

DSC07660

Esrum Kloster blev grundlagt i 1151 af Cistercienserne, og var i middelalderen blandt Nordens største bygningsværker.

DSC07544

DSC07535

Esrum kloster og møllegården tilfører området en illusion om en anden tid. Det er værd at opleve.

DSC07706

Cistercienserordenen blev en verdensomspændende organisation, og bredte sig med eksplosiv vækst ud over hele Europa i 1100-tallet, hvor Esrum Kloster var ordenens skandinaviske spydspids. Klosteret ejede en tredjedel af al jord i Nordsjælland.

DSC07457

DSC07499

Her har man bevaret et rum i klosterkælderen, som det så ud inden istandsættelsen.

DSC07481     DSC07646

DSC07511

Efter reformationen i 1536 overtager kongen slottet og størstedelen rives ned.

I kan se mit indlæg her om det spændende gamle Helsingør.

Pirateri ved Kronborg i Helsingør

Jeg havde læst Vor Frues Sorte Søndag, af Birgitte Jørkov. En dansk middelalderkrimi, men først og fremmest en roman om hverdagslivet i Helsingør i 1450.

Bogen omhandler livet i Helsingør med de mange brande, hed romantik mellem en meget sympatisk købmandsenke, og en smuk munk. Om hvordan vilkårene var for at brygge det bedste øl, handelen med fremmede søfolk, hvordan man håndhævede loven og mange andre spændende detaljer, skrevet af en krimiforfatter og historiker.

Middelalderen skildret på en husgavl tæt ved Karmeliterklosteret

Efter denne utrolig livagtige fiction af hverdagen i middelalderen, så jeg Helsingør på en ny måde. Den gamle bydel er fantastisk, og det er ikke svært at forestille sig det leben, der har været en gang.

DSC03179

Går man gennem byen en morgen, hvor forretningerne er ved at få fyldt deres lager op, bliver kasser og pakker båret frem og tilbage. Travlheden hersker i byen, og mågerne flyver lavt over tagryggene, mens de udstøder deres klageskrig over mangel på godbidder. Her er aldrig langt til Øresund, og det gennemsyrer byen. Der er mange turister og handlende, som alle har travlt med at gøre gode køb på torvet og i forretningerne.

Det har tiderne ikke ændret på, når man kigger dybt i regnskaberne for Øresundstolden. Her finder man oplysninger om de skibe, der passerede gennem Øresund, der var en af verdens vigtigste handelsveje. Sundet forbandt markederne i Vesteuropa, Amsterdam og London med Baltikum, Danzig, Riga, Sankt Petersborg ect. Når tolden skulle betales, blev der ofte handlet i Helsingør på samme tid.

Regnskaberne giver stor indsigt i verdenshandlens konjunkturer, og de historiske oplysninger er så værdifulde, at dokumenterne fra 1497-1857 er optaget i UNESCO; Memory of the World register.

Det var Erik af Pommeren, som havde et udpræget blik for sundets betydning. I den sammenhæng grundlægges Landskrona i 1413, København kommer under kronen i 1416, Helsingør får privilegier i 1425, og året efter færdigbygges Krogen, det nuværende Kronborg. Kärnan forhøjes i Helsingborg, og i 1434 grundlægges Malmøhus. Det var dengang Skåne var dansk!

Kronborg på en dejlig solskinsdag

Hansestæderne anerkender tolden, DET LEGALE SØRØVERI, i 1432, Holland og England følger efter nogle år senere.

          

Karmeliterklosteret, Vor Frue Kloster i Helsingør er fuldstændigt unikt. Det blev grundlagt i 1430, da Erik af Pommeren indbød Hvidebrødrene, Karmelitermunkene til Helsingør. Det er ét af de bedst bevarede middelalderklostre i Nordeuropa.

Karmeliterklosteret

Jeg har en søster, der er glad for lokalhistorie. På den måde havnede jeg på en lyksalig og vildt spændende rundvisning i klosteret med Sct. Mariæ Kirken, samt Helsingør Domkirke, Skt. Olai Kirke. Vi beså lokalerne for Helsingør Stifts Biskop, Lise-Lotte Rebel, som er Danmarks første kvindelige biskop. Klosteret oser af stemning, og I kan frit gå rundt i gangene, som omkranser haven. Kirken er sjældent åben, men der bliver afholdt koncerter og akustikken er rigtig god.

Helsingør bliver jeg aldrig færdig med!

Skib runder Kronborg