A walk in a glacial moraine landscape

I don’t know about you but after a walk in the rain I found this great idea for a late summer walk in a glacial moraine landscape next to Arresø. We did the walk in the month of May, one of my favourite month.

Most of the surrounding land is made up of the last glacial moraine landscapes, but in addition there are widespread post-modern formations that are the result of land elevations, sea rises, water and wind erosion as well as sea and fresh water deposits, etc.

The central and southern part of the peninsula consists of a high-altitude, steadily hilly terrain with the highest point Maglehøj, 70 m above sea level, while the northern part consists of a low-lying, hilly terrain with the highest point of Little Maglehøj, 27 m above sea level : Naturstyrelsen

På vandring ved Danmarks største sø

Ved I hvilken sø, der er Danmarks største? Det er Arresø, i areal måler den 41 km2.
Vi var på vandring på Arrenæs, oppe på Maglehøj 70 moh, og i Avderød skov. Der er flot derude i bakkerne og på højene med udsigt over Arresø.

Avderød-halvøen, kaldet Arrenæs, strækker sig fra amtsvejen Hillerød – Frederiksværk ud i landets største sø, Arresø. Egnen omkring Arresø er præget af en række forskellige landskabsformationer, hvoraf flere er sjældne i Østdanmark både mht. hyppighed og udstrækning.

Størstedelen af de omgivende landarealer udgøres af sidste istids morænelandskaber, men herudover findes udbredte efteristidsformationer, der er et resultat af landhævninger, havstigninger, vand- og vinderosion samt hav- og ferskvandsaflejringer m.v.

Den centrale og sydlige del af halvøen består af et højtliggende, stedvist kuperet terræn med højeste punkt Maglehøj, 70 m o.h., mens den nordlige del består af et lavereliggende, jævnt kuperet terræn med højeste punkt Lille Maglehøj, 27 m.o.h.*

*Citatet er fra Naturstyrelsens folder. Her kan I læse meget mere, og finde kort over området: Seværdigheder på Arrenæs.

————————————

God tur og husk badetøjet ❤ Liseleje strand er ikke langt væk.
…jeg synes, der mangler en vigtig ting – Madpakken 🙂