HANNA'S WALK

Solen skinnede for første gang i lang tid, og en vandring langs havnebassinerne i København fristede endnu engang. Der, hvor der var læ, sad folk og nød solen.

Jeg gik ud på Kalvebod Bølge, et helt enestående badeanlæg med ‘gangbroer’ ude i havnen.

Overfor Kalvebod Bølge ligger Københavns Havnebad Islands Brygge. Der var besøgende i havnebadet, i badetøj naturligvis. Jeg tror, vandet var varmere end luften, for vinden var iskold. På kanten af et bassin stod der Las Palmas! Det eneste vi mangler er palmer.

Hørte jeg nogen tale om vikinger? Det er meget passende, fordi det snart er vintersolhverv. Om 10 dage, den 22. december kl. 5.48. Efter vintersolhverv bliver dagene længere, og  lyset vender tilbage.

“Vintersolhverv er en glædens dag, fordi den er symbolet på lysets tilbagevenden i vort liv. Vintersolhverv er vikingernes jul, hvor de ikke fejrede men drak jól og havde midvinterblót, en ofring for at sikre frugtbarhed.” Vintersolhverv

Jeg glæder mig, og jeg har tænkt mig at fejre dagen i naturen. Måske skinner solen også den dag 🙂

God tur i solen i morgen ❤

Havnebadet Islands Brygge

Kalvebod Bølge

Velkommen til en sikker tur i Rude skov

Er det forbundet med livsfare at færdes i den danske natur?

Vi har ikke svimlende bjerge, eller dybe kløfter. Naturligvis kan vi være uheldige, hvis vi går rundt i mørke langs Furesøen i Nørreskoven, men vi skal til Bornholm, hvis vi ønsker seriøse udfordringer.
Alligevel har vi et næsten overset naturfænomen, der på samme tid er lidt uhyggeligt, nemlig vores moser.

Jeg har tidligere skrevet om Lyngby Åmose, men har aldrig rigtig beskæftiget mig med faremomenterne i Rude Skov.

I Rude skov er der dødishuller, der kan være skjult af visne blade og grene.
Det var sådan et dødishul en hest og rytter faldt i for nogle måneder siden.

Ved indgangen til skoven advares folk imod disse huller. Dog bliver det af mange opfattet som en kuriositet snarere end noget, der skal tages alvorligt.

Desværre er det også en advarsel, der er nem at glemme. Jeg har selv krydset ned igennem skoven fra nord til syd uden at spekulere over dødishuller, men her kan I se billeder og video fra formiddagsbladet, Ekstrabladet, som var tilstede i Rude Skov i oktober i år.

Se video fra redning:

Drama i Rude Skov

Rudeskov

Miljøstyrelsens folder over Rude Skov

God tur og husk madpakken og klejnerne ❤

The Tombs

A month ago, I visited this beautiful area once again.  Spring and autumn are sparkling seasons here.
Now the sun is low,  the shadows long and the ancient tombs cast long shadows across the meadow.

Here in Tokkekøb Hegn in North Zealand 23 long barrows, round dolmens and passage graves are registered.

Kongedyssen

The burial chambers are 5,000 years old and the chambers are well preserved.
By archaeological excavations one found beautiful pottery vessels and flint axes as sacrifices.

Dæmpegårdsdyssen is a 5,000 year old long barrow – 38 meters long and 9 meters wide.
People nicknamed the tomb The Kings barrow because the Danish King Frederik the 7th helped to excavate it.

I imagine how the bereaved have walked along small paths towards the graves carrying their dead.
For 5,000 years ago, primeval forest covered Denmark. At that time, the linden trees were so dominant that people sometimes have called the period for the ‘Older Linden Time’.

Have you ever walked an avenue when linden trees are in bloom? The yellow flowers have a fine delicate fragrance.
Can you imaging an entire forest?

___________________________________________________________

James Elkington lives in North England. Look at these amazing photos of a 5.000 year old stone circle.

Tokkekøb Hegn, Naturstyrelsen
Oldtidsstier i Tokkekøb Hegn; oldtidsstier.dk

Kort over tur i Tokkekøb Hegn

En vandretur fra Kastrup til Øresund

Jeg tog Metroen til Kastrup Station, og gik en frisk tur på 5 -6  km til Øresund Station. Turen behøver ingen planlægning, og er et godt valg, hvis I trænger til lys og luft. Der er flere redskaber I kan træne i undervejs. Der er også mulighed for en dukkert 🙂

________________________________________

Nyheder og aktiviteter på Guldkysten? Guldkysten er det navn Politikens Per Thiemann giver postnummeret 2300 Sundby, efter priserne på nogle boliger ligger højere end på Strandvejen nord for København.

Experiences in the Twilight

After the night’s storm large amounts of water was pouring into the river from the old mill place. I stood a moment absorbed by the sound and sight. Shortly after entering the forest a sudden movement in the twilight kept my attention to the huge trees on my left side. There he was a very large stag moving like a king just in front of me.
At times like this one can feel very small being all alone in front of his majesty
His image stays frozen in my memory for a long time.
An amazing stroll in the dim daylight.

Today it is a week ago.
It started with rain that turned into snow.
It continued to snow. Large snowflakes there sat on wet logs.
25 – 30 cm of snow soon covered all surface.
Precipitation that fell in a short time.
But the spectacular weather was not over yet.

Sunday night arrived a new low pressure with gale force winds.
It got big old trees to succumb.
Old trees that had survived all sorts of storms, but now had to give way because of the large quantities of snow, sleet, that would not let go of the branches.

Branches blocked roads and railways
Large amounts of snow had to be taken away little by little.
There was no room for the packed snow.
Now it began to rain, and triggered large amounts of surface water.
The roads were hardly accessible, but then –
two days after the snowfall, there was joy.

Nothing is better than insects, caterpillars and beetles in broken trees and branches.
When I looked out my window on Monday morning a woodpecker sat on a broken branch, and enjoyed a great meal.
The woodpecker sat on the remains of the branch that beat against my window most of the night.

As of this writing another storm entering the country.
Take good care of each other ❤

I dag er det en uge siden.
Det startede med regn, der blev til sne.
Det fortsatte med at sne. Store snefnug der sad på våde træstammer.
25 – 30 cm sne  dækkede snart alle overflader.
Nedbør, der faldt i løbet af kort tid.
Men det spektakulære vejr var ikke slut endnu.

Søndag aften ankom et nyt lavtryk med kuling.
Det fik store gamle træer til at bukke under.
Gamle træer, der havde overlevet alle mulige storme, men nu måtte vige på grund af de store mængder sne, slud, der ikke ville give slip på grenene.

Væltede træer og afbrækkede grene blokerede veje og jernbaner
Store mængder sne skulle tages bort lidt efter lidt.
Der var ikke plads til den pakkede sne.
Nu begyndte det at regne, og udløste store mængder overfladevand.
Vejene var næppe tilgængelige, men så –
to dage efter snefald, var der glæde.

Intet er bedre end larver og biller i stormramte træer.
Da jeg kiggede ud af mit vindue mandag morgen, sad en flagspætte på en brækket gren, og nød et festmåltid.
Flagspætten sad på resterne af den gren, der slog mod mit vindue det meste af natten.

I skrivende stund er endnu en storm på vej ind over landet.

Pas godt på hinanden ❤

%d bloggers like this: