HANNA'S WALK

Today it is a week ago.
It started with rain that turned into snow.
It continued to snow. Large snowflakes there sat on wet logs.
25 – 30 cm of snow soon covered all surface.
Precipitation that fell in a short time.
But the spectacular weather was not over yet.

Sunday night arrived a new low pressure with gale force winds.
It got big old trees to succumb.
Old trees that had survived all sorts of storms, but now had to give way because of the large quantities of snow, sleet, that would not let go of the branches.

Branches blocked roads and railways
Large amounts of snow had to be taken away little by little.
There was no room for the packed snow.
Now it began to rain, and triggered large amounts of surface water.
The roads were hardly accessible, but then –
two days after the snowfall, there was joy.

Nothing is better than insects, caterpillars and beetles in broken trees and branches.
When I looked out my window on Monday morning a woodpecker sat on a broken branch, and enjoyed a great meal.
The woodpecker sat on the remains of the branch that beat against my window most of the night.

As of this writing another storm entering the country.
Take good care of each other ❤

I dag er det en uge siden.
Det startede med regn, der blev til sne.
Det fortsatte med at sne. Store snefnug der sad på våde træstammer.
25 – 30 cm sne  dækkede snart alle overflader.
Nedbør, der faldt i løbet af kort tid.
Men det spektakulære vejr var ikke slut endnu.

Søndag aften ankom et nyt lavtryk med kuling.
Det fik store gamle træer til at bukke under.
Gamle træer, der havde overlevet alle mulige storme, men nu måtte vige på grund af de store mængder sne, slud, der ikke ville give slip på grenene.

Væltede træer og afbrækkede grene blokerede veje og jernbaner
Store mængder sne skulle tages bort lidt efter lidt.
Der var ikke plads til den pakkede sne.
Nu begyndte det at regne, og udløste store mængder overfladevand.
Vejene var næppe tilgængelige, men så –
to dage efter snefald, var der glæde.

Intet er bedre end larver og biller i stormramte træer.
Da jeg kiggede ud af mit vindue mandag morgen, sad en flagspætte på en brækket gren, og nød et festmåltid.
Flagspætten sad på resterne af den gren, der slog mod mit vindue det meste af natten.

I skrivende stund er endnu en storm på vej ind over landet.

Pas godt på hinanden ❤

The Habour

Some years ago, I took the train every morning from Hillerød towards Hundested to work.
At Christmas, I could see a Christmas tree brightened up the harbor area from my window. It was lashed to a crane in the harbor. An evocative sight.
The harbor is the focal point of the town.  In summer, the town is filled with travelers, but I like it best in winter. Nature becomes more present due to sea storms and the changing light from the sea. Maybe I’m biased by my penchant for ships and water, but the harbor is a very exciting place.

If the weather was fine finishing work hours, I walked up past Knud Rasmussen’s house and further along the coast down to Kikhavn. From here I went along small country roads to the nearest train station. Always late supper 🙂
In the year 2013 Hundested was selected as the best port in Denmark because of the many wonderful activities.

Hundested Havn

DSC02749-2

Hundested

 

Knud Rasmussens Hus

Knud Rasmussen planned his next polar expedition from his study with a tantalizing view over the sea.

Her sad Knud Rasmussen, og planlagde de næste ekspeditioner til polarområdet  med udsigt til Kattegat fra arbejdsværelset.

DSC02798

DSC02806

Spodsbjerg Fyr

I nogle år tog jeg toget hver morgen fra Hillerød mod Hundested for at arbejde.

Ved juletid kunne jeg se et juletræ lyse smukt ud over havneområdet fra mit vindue. Det var surret fast på kranen nede i havnen. Et stemningsfuldt syn. Havnen er omdrejningspunktet i byen.
Om sommeren er byen fyldt med feriegæster, men om vinteren er byen bedst. Naturen bliver mere nærværende i kraft af havets storme, og det skiftende lys. Måske er jeg forudindtaget med min hang til skibe og vand, men havnen er til stadighed et spændende sted, også om vinteren.

Hvis vejret var fint, når jeg skulle hjem fra arbejde, gik jeg op forbi Knud Rasmussens hus og videre langs kysten ned til Kikhavn. Herfra gik jeg ad små landeveje til den nærmeste togstation. Altid sen aftensmad 🙂
I året 2013 blev Hundested Havn valgt som bedste havn i Danmark på grund af de mange dejlige aktiviteter.

_______________________________

Nordkyststien – Fra Hundested til Gilleleje

Sejl til Hundested Havn

Hundested Fiskerihavn

 

%d bloggers like this: