HANNA'S WALK

The Vikings’ secret defense in Roskilde Fjord

I will take you back to March 28, 2014, on a beautiful sunny day at Roskilde Fjord. Roskilde Fjord is a beautiful area. I was born at the sea, but grew up in this fjord environment. Always being… Read More

Sct. Helene Kilde er én meter fra at styrte i havet

Sct. Helene Kilde er én meter fra at styrte i havet, fortæller arkæolog Liv Appel til nyhederne. Nordsjællands skrænter er voldsomt udsat for erodering som følge af de kraftige storme. Kong Christian den 4. var en flittig gæst… Read More