The Mighty Heorot Hall in Denmark

I like to think that the Heorot Hall was placed in Lejre. Heorot Hall explained on Wikipedia
Nevertheless archaeologists have found evidence that Lejre has been a mighty centre of power from the years 500 to 1000 AD.
A reconstruction of the biggest hall which was found, is being built two kilometres from the excavation site.
Click the picture and enjoy the progress of the reconstruction.

Click picture to see Heorot being built

Beowulf

Lejre beyond the legend – the archaeological evidence

Walking paths around the great power centre of the Viking Age in Denmark

Odin i Gammel Lejre og Gudernes Stræde

Jægerne var her først. For over 10.000 år siden, da isen trak sig tilbage.

Lavringe Å, Gammel Lejre

De rigt varierede naturforhold bød på jagt og fiskeri. De store åer og fjordens nærhed gav mulighed for transport af mennesker, dyr og fornødenheder.

Her findes langdysser fra 3500 år f.Kr., men de bedst dokumenterede fund findes fra Vikingetiden.

Arkæologiske udgravninger foretaget i Gammel Lejre, fortæller om et stort magtcentrum i tiden 500 – 1000 år e.Kr. Det underbygger således tesen om at Gammel Lejre var kongesæde i denne periode.

Skibssætningerne i Gammel Lejre

Skibssætningerne i Gammel Lejre

Der tales om Danmarks Riges Vugge. I kan læse mere om fundet af Odin her.

*Kildemateriale fra Miljøministeriets folder