The Great Door Opens

Today I had a dazzling walk in bright sunshine. I almost got a feeling of spring ❤

As you sit on the hillside, or lie prone under the trees of the forest, or sprawl wet-legged by a mountain stream, the great door, that does not look like a door, opens.
Stephen Graham, The Gentle Art of Tramping

Loeje Soe

17 thoughts on “The Great Door Opens

  1. Så smukt – måske en vendning der uberettiget kan misforstås, men man får næsten lyst til at drukne sig i billedet – der er altså noget fascinerende ved skovsøer – de er så inspirerende… 🙂

Comments are closed.