Grisefugle, Ugler og Anemoner

DSC04400

Vi har vandret på kryds og tværs her i Tokkekøb Hegn ved Allerød. Ved lergraven er der fantastisk om foråret. Folk står og fisker mellem tusindsvis af følfod, det er meget smukt, så kig forbi, når tid kommer.

DSC04428

Dæmpegårdsdyssen blev udgravet af Frederik den 7. og hans kone Louise Danner i 1860. Kongen var voldsomt arkæologi interesseret, men han havde også en forkærlighed for fiskeri. Han sad derfor oppe i et tårnværelse på Jægerspris Slot og fiskede i voldgraven. På grund af kongens udgravning af dyssen, kaldes den også for Kongedyssen. Den er fra stenalderen omkring 3400 år f.Kr.
Alt hvad Frederik den 7. fandt i storgraven var en lille tyndnakket økse af flint.

Dæmpegårdsdyssen har i de senere år fået et helt tredje navn, Lokes Høj. Kongedyssen anvendtes i en række scener til tv-julekalenderen: Jul i Valhal.

DSC04415
DSC04432

Når vi kommer forbi bækken om foråret, skal vi altid hen og se efter de store og hurtige stimer af skaller og løjer. Længere henne langs søbredden finder vi altid årets første flotte anemoner, der nejer smukt i forårssolen.

DSC04440

Der er mange små stier, vandhuller og nogle meget dejlige søer i Tokkekøb Hegn. Engang sad vi med vores frokost og råhyggede os ved søbredden. Pludselig lød det som om, der var nogen, der tævede løs på nogle smågrise, der til gengæld skreg i selvforsvar – sådan forestiller jeg mig, det må lyde!
Vi gloede målløse på hinanden. Hvad i himlens navn var det? Vi havde kikkert med og synes at kunne lokalisere nogle lappedykkere ude på søen, men vi havde alligevel aldrig set den udgave før. Senere fandt vi ud af at vi havde set og hørt Gråstrubet Lappedykker.

DSC04449
DSC04467
DSC04489

Her ved stigbordet ligger Slusehuset. For år tilbage gik vi forbi huset, og kom til at kigge op. Der i skorstenen, der var ude af brug, sad en ugle og tjekkede verdenshjørnerne. Det så ret sejt ud, og lige siden har det heddet uglehuset.

Grisefugle, ugler og anemoner – naturen er fuld af historier – tag derud og oplev den alene, eller med dem du holder af, og efterlad kun dit fodaftryk.

På søndag er Det Store Grå på retur, solen vil skinne!

God tur!

2 thoughts on “Grisefugle, Ugler og Anemoner

  • Hi Alen.
   Tak for din dejlige tilbagemelding. Grisefuglene gjorde os helt perplekse. Aldrig havde vi hørt fugle synge på den måde.
   Mange hilsner til dig
   Hanna

Comments are closed.