Storms

Now the autumn storms begin. Yesterday the wind reached storm and I am getting used to see trees tumbling around me. One day I had a delay before I left home and a huge tree had blocked the path I was supposed to take. It was a huuuuge tree and when it fell it broke a road sign and some of the tree shattered to atoms. I might have been lucky there.
Another day a strange sound came from behind. When I looked back I saw a tall birch fall over with a deep sigh. Nature is beautiful now, and tumbling trees does not prevent me from a walk in the forest 🙂

Nu begynder efterårets storme. I går nåede vinden kulingstyrke, og jeg har vænnet mig til at se træer vælte omkring mig.
En dag havde jeg en forsinkelse, før jeg tog hjemmefra, og da havde et stort træ blokeret den vej, jeg færdes på. Det var et kæmpetræ, og da det faldt, væltede det et vejskilt, og noget af træet var knust til atomer.
En anden dag hørte jeg en mærkelig lyd, der kom bagfra. Da jeg kiggede tilbage, så jeg en høj birk vælte med et dybt suk. Naturen er meget smuk lige nu, og væltende træer skal ikke forhindre mig fra en tur i skoven 🙂