NY NATIONALPARK: SKJOLDUNGELANDET

Roskilde og Lejre Kommune har arbejdet tæt sammen om etablering af en nationalpark i de to kommuner. Mange års arbejde ligger bag det nu udarbejdede projekt med et utal af både lønnede og frivillige dybt engagerede mennesker. Der peges på værdierne i det historiske naturlandskab på Lejre- og Roskildeegnen med Roskilde Fjord og godslandskaberne som vigtige elementer.

Skjoldungelandet rummer en stor landskabelig variation og biologisk mangfoldighed: Fjordlandskabet, godslandskabet, skovhøjlandet, agerlandet og bylandskabet

Projekt Skjoldungelandet er nu fremsendt som forslag til miljøminister Ida Auken, som roser projektet. Ida Auken skriver i sit brev til borgmestrene og styregruppen, at

 Projektet ser meget interessant ud, og at man kan se, at der ligger et imponerende arbejde og engagement bag det fremsendte forslag. Det er positivt, at der er lokal opbakning til at gøre en indsats for landskab, natur og friluftsliv.

Beskrivelse af området:

Samspillet mellem natur og menneske helt fra istiden over sten-, bronze og jernalder til vikingetid er synlig i landskabet som intet andet sted i Danmark. Stenalderens køkkenmøddinger inde i landet vidner om stenalderhavets udstrækning, da klimaet blev mildere efter istiden. Oldtidsgravhøje findes i dette landskab i så stort antal som intet andet sted i Danmark. De tronede tæt på de gamle hulveje, som stadig er bevaret i skovene.

Ved overgangen mellem oldtid og historisk tid, hedenskab og kristendom, har vi myter og sagn om de første danske konger i Lejre kaldet Skjoldungerne. De blev fortalt for at forklare og begrunde kongemagten og dens dyder. Sagnene er formentlig opstået i yngre jernalder i den periode, hvor der vitterlig blev bygget et kongesæde i Lejre. Kongesædet bestod i omkring 500 år frem til Roskilde blev bygget omkring år 1000.

Vikingeskibsfund, skibssætninger og meget mere taler deres tydelige sprog i landskabet og under vandet. Fra hvert eneste årti fra vikingetiden til nutiden har Roskildeegnen meget velbevarede og synlige spor i landskab og by. Roskilde Domkirke, der er på verdens- kulturarvlisten, og som er hvilested for de danske regenter siden Margrethe den første for 600 år siden, kan ses fra store dele af det omhandlede landskab.

Danmarks historie om både dramatiske magtkampe og den stille dagligdag, om natur, menneske, landskab, by, ritualer, kultur og udfordringer kan ikke anskueliggøres bedre end her. Det særlige ved området er således de meget synlige og vigtige kulturspor og kulturmiljøer i naturen som giver dette landskab national betydning, den usædvanligt flotte sammenhæng mellem natur, skov land, by og vand samt traditionen for avanceret kulturhistorisk formidling som allerede findes i området.

* Fra Skjoldungeland til Nationalpark, maj 2011/ http://www.skjoldungelandet.dk

Jeg vil bringe flere beskrivelser og oplevelser fra Skjoldungestien, der i hovedtræk er etableret fra Hvalsø igennem skove, marker, smukke udkigspunkter, forbi kongegrave og søer, for til sidst at ende i Roskilde. Der er også en gren, der udspringer fra Osted og fortsætter frem til Gl. Lejre. Den har jeg lavet en lille film om, men mere om det en anden dag.

Det er en fantastisk ide at etablere en nationalpark i dette område, det er umuligt at se sig mæt på natur, kultur og historiens vingesus. Et fedt område!

Jeg har cyklet, travet og kørt i området, og det er naturligvis mine fotos.