Flyvestation Værløse

This area is a former military airbase now in use for recreational purposes.
Biking, birdwatching, training on the field course. The imagination is only limited within the given context.

Take a look at the fantastic birds Samuel spotted on his excursion to the former airbase: eiwawar

“I 2004 besluttede man i forbindelse med forsvarsforliget, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges og afhændes. Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 det åbne naturareal med tilhørende bygninger fra Forsvaret. Centralt på arealet er den store åbne slette med den 3 km lange og 50 meter brede startbane. Arealet rummer endvidere en del arealer, der er overdrev. Området afgrænses mod vest af Bringe Mose, der ligeledes er naturbeskyttet.

Store dele af Naturstyrelsens område blev åbnet for offentlighedens adgang i efteråret 2012. Fra Forsvarets brug som flyvestation er der på arealet adskillige forurenede områder. Det medfører, at der er flere områder, der er hegnet fra og ikke offentligt tilgængelige.”. Naturstyrelsen

4 Comments on “Flyvestation Værløse

  1. Thank you for the link Hanna, that’s kind!
    It’s a very nice area, I highly recommend it 🙂

Have you experienced anything like this? Your comment or your story is very much appreciated!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: